Kar 27 nepalskih študentov se je letos vpisalo na novogoriško univerzo. Foto: Univerza v Novi Gorici
Kar 27 nepalskih študentov se je letos vpisalo na novogoriško univerzo. Foto: Univerza v Novi Gorici

Študenti, ki so se letos prvič vpisali na to fakulteto, prihajajo iz desetih držav. Med njimi po številčnosti najbolj izstopa skupina študentov iz Nepala.

V akademskem letu 2016/2017 predstavljajo tuji študenti na novogoriški Univerzi kar 40 odstotkov študentske populacije. "Trenutno imamo na študijskih programih prva stopnje tretjino, na študijskih programih druge stopnje skoraj polovico ter na študijskih programih tretje stopnje kar 57 odstotkov tujih študentov. Prihajajo iz dvainštiridesetih različnih držav – tako iz Evrope, kot tudi z drugih celin. Prav tako postaja Univerza v Novi Gorici privlačno okolje za tuje znanstvenike in profesorje, zato število zaposlenih strokovnjakov iz drugih držav nenehno narašča in v tem trenutku dosega že skoraj tretjino vseh zaposlenih," je povedala Andreja Leban, predstavnica za stike z javnostmi novogoriške Univerze.

Največ zanimanja za Poslovno-tehniško fakulteto
V letošnjem študijskem letu se je močno povečalo zanimanje kandidatov iz tujine predvsem za študij na Poslovno-tehniški fakulteti. Študenti, ki so se letos prvič vpisali na to fakulteto, prihajajo iz desetih držav. Med njimi po številčnosti najbolj izstopa skupina študentov iz Nepala. V preteklem tednu jih je v Novo Gorico prispelo sedemindvajset, od tega kar petindvajset na izredni študij prve stopnje Gospodarskega inženiringa ter dva na izredni študij druge stopnje Gospodarskega inženiringa.

"Njihovi prvi vtisi so odlični. Zelo so hvaležni za prijaznost in podporo, ki so je deležni pri vključevanju v novo okolje tako na Univerzi kot v domovih, kjer so nastanjeni. Pri tem jim pomagajo tudi prostovoljci iz vrst študentov Univerze v Novi Gorici, ki so jim posredovali številne koristne informacije, poleg tega pa so jih naučili tudi že prvih besed v slovenskem jeziku," je prve vtise nepalskih študentov strnila Lebanova.

Fundacija Univerze z novim partnerjem
Univerza v Novi Gorici je to študijsko leto pridobila tudi pomembnega partnerja za svojo univerzitetno Fundacijo. Pogodbo o medsebojnem sodelovanju sta podpisala predsednik uprave Fundacije Univerze v Novi Gorici Danilo Zavrtanik in direktor podjetja Erste Card, d. o. o., Mladen Mirko Tepuš.

Po pogodbi o partnerstvu bosta skupaj izdala in tržila partnerske kartice z odloženim plačilom Diners Club – Fundacija Univerze v Novi Gorici. Namen projekta partnerske kartice Diners Club – FUNG je zagotoviti dolgoročni in trajni vir finančnih sredstev za Fundacijo Univerze v Novi Gorici ter financiranje posameznih skladov in projektov v skladu s cilji fundacije. Gre za inovativno obliko trajnega zbiranja donacij v finančno negotovem obdobju.

Fundacija Univerze v Novi Gorici je edina univerzitetna fundacija v Sloveniji. Deluje za razvoj izobraževalne in raziskovalne dejavnosti novogoriške univerze.