V Cerkljah so zaznamovali dan slovenskega vojaškega letalstva. Foto: Goran Rovan
V Cerkljah so zaznamovali dan slovenskega vojaškega letalstva. Foto: Goran Rovan
Najzaslužnejši so prejeli priznanja. Foto: Goran Rovan
Obiskovalci so si lahko tudi ogledali del letalskih plovil. Foto: Goran Rovan

V vojašnici Jerneja Molana v Cerkljah ob Krki je danes potekala slovesnost ob dnevu vojaškega letalstva, s katero se je Slovenska vojska spomnila prvega bojnega poleta treh letal Maistrove ljubljanske stotnije.

Ob dnevu slovenskega vojaškega letalstva so v vojašnici Jerneja Molana v Cerkljah ob Krki pripravili slovesnost s postrojem pripadnic in pripadnikov Brigade zračne obrambe in letalstva. Ta praznik Slovenska vojska zaznamuje v spomin na prvi bojni polet Slovencev, ki sta ga opravila pilota Vilko Peternelj in Franc Zupančič 12. januarja 1919, ko sta poletela na izvidniški polet na Koroško in mitraljirala avstrijske enote.

Slavnostni govornik na slovesnosti ob dnevu vojaškega letalstva je bil Andrej Osterman, namestnik načelnika generalštaba Slovenske vojske, ki je v svojem govoru med drugim orisal pomen letalskih enot in njihove dejavnosti v preteklem letu, še posebej pa je izpostavil mednarodne in humanitarne operacije. Med drugim je po proslavi povedal: "Na prvo mesto bi izpostavil seveda zaščito in reševanje v gorah, na drugo mesto podporo enotam Slovenske vojske pri usposabljanju doma in v tujini in na tretje mesto bi dodal mednarodno sodelovanje zlasti na Kosovu, kjer sodelujemo s helikopterjem bell 412."

V prihodnje nameravajo tudi v letalskih enotah Slovenske vojske v skladu z njeno načrtovano transformacijo zmanjšati število poveljniških kadrov in povečati število operativcev. 15. helikopterski bataljon, ki je dobil nove pilote, pa se bo spet preimenoval v helikoptersko eskadriljo. Njen zdajšnji poveljnik Branko Rek je zadovoljen in dodaja: "Moram povedati, da sem iz letalske šole prejel pet novih pilotov na helikopterju, na žalost pa moram tudi povedati, da bom izgubil šest starih, izkušenih kapitanov na plovilih bell 412 in enega na cougarju. Glede številčnega stanja sem zelo zadovoljen. Želel pa bi si še več pilotov, da bo naša razpoložljivost in usposobljenost večja. Vsekakor pa se bom potrudil, da bom to izgubo nadoknadil v zelo hitrem času z mladimi piloti."

Kakšna je današnja sestava slovenskega vojaškega letalstva?
Slovensko vojaško letalstvo je danes sestavni del Brigade zračne obrambe in letalstva, razdeljeno pa je na 15. helikopterski bataljon, letalsko šolo, 107. letalsko bazo in letalsko tehnično enoto, katerih matično mesto je cerkljansko letališče oz. tamkajšnja vojašnica Jerneja Molana.

107. letalska baza izvaja logistično podporo vojaškemu letalstvu na letališču v Cerkljah ob Krki in na vojaškem delu letališča Jožeta Pučnika na Brniku. Za nemoteno izvedbo letenja in delovanja letališča v okviru 107. letalske baze skrbijo tudi letališke službe, ki so leta 2012 skupaj opravile za 244 dni oziroma več kot 2.000 ur, od tega 320 ur ponoči.

Enota se lahko pohvali tudi z aktivnim sodelovanjem pri izvedbi vojaških vaj Skok, Adtrac, Žarek, Pomlad, Letalo in Startassess. Pripadniki 107. letalske baze so od novembra lani tudi v mednarodnem okolju na misiji Združenih narodov v Libanonu, kjer v okviru 13. kontingenta Slovenske vojske skrbijo za mednarodni mir in varnost na območju odgovornosti misije Unifil.

Letalskotehnična enota izvaja bazno vzdrževanje letalske tehnike Slovenske vojske na II. in III. stopnji v domovini ter mednarodnih operacijah in na misijah, zagotavlja tehnično brezhibne zrakoplove za opravljanje nalog letalskih enot Slovenske vojske.

Letalskotehnična enota je lani med vzdrževanjem zrakoplovov na II. stopnji izvedla 105 pregledov na helikopterjih in letalih, zagotovila 61-odstotno plovnost ter 6.700 ur tehničnega naleta za vsa plovila. Med največjimi dosežki je generalna obnova letala pilatus pc-6. Trenutno enota izvaja najkompleksnejši 1.500-urni osemletni pregled na helikopterju cougar.

15. helikopterski bataljon zagotavlja zračno podporo enotam Slovenske vojske in opravlja naloge v sistemu zaščite, reševanja in pomoči na težko dostopnih terenih ob naravnih ter drugih nesrečah. Enota je še posebno dejavna pri reševanju v gorah, pri helikopterski nujni medicinski pomoči, prevozu tovora ter gašenju požarov v domovini in tujini. Tako je lani dežurna posadka 15. helikopterskega bataljona Slovenske vojske v reševalnih akcijah posredovala 179-krat, od tega je 91-krat sodelovala pri reševanjih v gorah in 88-krat zagotovila helikoptersko nujno medicinsko pomoč, 26-krat pa je posredovala tudi pri gašenju požarov v naravi. Zunaj meja republike Slovenije je helikopterska posadka zaradi izrednih zimskih razmer sodelovala tri dni pri reševanju ljudi in premoženja v Črni gori ter šest dni pri gašenju požarov v Albaniji. Enota je s helikoptersko posadko in helikopterjem od leta 2010 navzoča tudi na mednarodni misiji KFOR-ja na Kosovu. V okviru enote deluje še letalskotransportni oddelek, ki zagotavlja tudi zračni most za enote Slovenske vojske na Kosovu in pomaga pri usposabljanju padalcev Slovenske vojske.

In kaj počno v letalski šoli?
Letalska šola je nosilka šolanja pilotov letal in helikopterjev ter drugega letalskega strokovnega osebja Slovenske vojske. Piloti učenci opravljajo osnovno in nadaljevalno šolanje na letalih zlin ali helikopterjih bell-206, bojno usposabljanje pa izbrani kandidati nadaljujejo na letalih pilatus hudournik. Po končanem usposabljanju pridobi Slovenska vojska bojne pilote, med njimi pa letalska šola zagotovi kakovosten inštruktorski kader. Piloti, ki končajo usposabljanje na helikopterjih, nadaljujejo kariero v 15. helikopterskem bataljonu.

Lani je v letalski šoli Slovenske vojske, ki jo kot prvo vojaško letalsko šolo v Evropi priznava tudi evropska agencija za letalstvo, usposabljanje uspešno končalo pet pilotov na helikopterjih bell-206 in trije na letalih pilatus pc-9. Ti so danes prestopili v operativni del letalskih enot Slovenske vojske.

Poveljnik letalske šole major Tomaž Oblaka in poveljnika 15. helikopterskega bataljona podpolkovnik Branko Rek sta jim ob tej priložnosti čestitala. Leta 2012 so letalsko usposabljanje uspešno končali: piloti letal - Jernej Ferletič, Klemen Štirn in Andrej Fiorelli ter piloti helikopterjev - Tobija Cukjati, Luka Turk, Matej Erman, Peter Ožura in Luka Narad.

V sestavi letalske brigade imajo osem večnamenskih helikopterjev bell-412, štiri večnamenske transportne helikopterje AS 532 AL Cougar, dve transportni letali pilatus PC-6 turboporter in transportno letalo L-410 turbolet, letalska šola pa premore štiri helikopterje bell-206 jet ranger, dve letali zlin 143L, osem letal zlin 242L ter 11 letal pilatus PC-9/9M.

Podelili so tudi priznanja
Na današnji proslavi so najzaslužnejšim pripadnikom brigade, ki so bili v preteklem letu še posebej uspešni, podelili tudi priznanja. Zlati letalski znak brigade zračne obrambe in letalstva sta prejela Branko Rek in Rudolf Velnar. Pohvalo poveljnika BRZOL pa: Rado Čelofiga, Aleš Gregor Ristič, Marjan Kolenc, Benjamin Hrovatič, Sabina Kostanjšek, Andraž Dobovšek, Luka Gorjup, Boris Mladkovič, Matjaž Dimc, Majda Urbanč, Polonca Levak, Mojca Navršnik, Milan Senica, Aleš Žagar, Tomaž Likar, Franc Križman, Damijan Škerget, Željko Srečkovič, Romana Cizel, Edita Novak, Miran Macedoni, Matjaž Šaubah in Sabina Videčnik.

Za MMC Goran Rovan