Gradnja odlagališča NSRAO v Vrbini se še ni začela, tam potekajo terenske raziskave . Foto: Goran Rovan
Gradnja odlagališča NSRAO v Vrbini se še ni začela, tam potekajo terenske raziskave . Foto: Goran Rovan
Izvajajo se geotehniške, geofizikalne, geokemiče in hidrogeološke raziskave terena. Foto: Goran Rovan
Trajno odlagališče je projektirano tako, da bi lahko sprejelo tudi hrvaški del jedrskih odpadkov. Foto: Vir: Gen energija
Pri Krškem bodo gradili odlagališče za radioaktivne odpadke

Samo Omerzel pred dnevi končno potrdil.

Uredba o Državnem prostorskem načrtu za odlagališče nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov na lokaciji Vrbina v občini Krško je bila sprejeta že pred petimi leti, v decembru leta 2009. Vendar se od takrat gradnja le tega sploh še ni začela. Pred dnevi je minister za infrastrukturo in prostor Samo Omerzel le potrdil investicijski program za trajno odlagališče in s tem omogočil, da se bo ta projekt nadaljeval in tudi končal. Po zadnjih napovedih v letu 2020. Kot so v sporočilu za javnost zapisali na pristojnem ministrstvu, je potrjen investicijski program eden od pomembnih korakov pri gradnji odlagališča NSRAO.

Investicijski program predvideva, da bo celotna naložba stala 157 milijonov evrov. Gradbeno dovoljenje naj bi pridobili do leta 2017, gradnja pa naj bi potekala od leta 2017 do 2019. Skladno z načrtovanim terminskim načrtom bo odlagališče odprto leta 2020. V odlagališču, ki bo zgrajeno v Vrbini, v neposredni bližini Jedrske elektrarne Krško, bodo odloženi vsi odpadki tako imenovanih malih povzročiteljev v Sloveniji in polovica vseh odpadkov iz jedrske elektrarne, za katere mora poskrbeti Slovenija.

V jedrski elektrarni so ob tem poudarili, da bodo z gradnjo končnega odlagališča razbremenjeni iskanja dodatnih ukrepov za zmanjšanje nastajanja in zmanjševanja volumna že nastalih odpadkov, in dodali, da so zaradi prostorske omejenosti začasnega skladišča v preteklosti že sprejeli vrsto ukrepov za zmanjšanje količine teh odpadkov.

Med njimi so administrativni ukrepi za zmanjšanje nastanka odpadkov, dodatno kompaktiranje, uvedba sušenja smol v sodih ter sežig in taljenje nastalih odpadkov pri zunanjem izvajalcu. V prihodnje nameravajo opraviti še rekonstrukcijo manipulativnega prostora za radioaktivne odpadke, ki bo omogočil umik tehnološke opreme za obdelavo in meritve radioaktivnih odpadkov iz začasnega skladišča, sproščene prostorske zmogljivosti pa bodo uporabljene za skladiščenje paketov NSRAO.

Gradbeno dovoljenje mora biti izdano do konca leta 2017
Na Agenciji za radioaktivne odpadke pričakujejo, da bo odlagališče res zgrajeno v dveh letih in bi lahko začelo delovati v letu 2020. Pred tem pa morajo odkupiti tudi zemljišča. Dr. Tomaž Žagar, direktor Agencije za RAO, o naložbi pravi: »Celotna naložba je ocenjena na 157 milijonov evrov, kar vključuje gradnjo samega odlagališča in nabavo opremo in nadomestilo zaradi omejene rabe prostora, prav tako pa tudi stroške razgradnje odlagališča. 80 % teh sredstev bo zagotovil Sklad za razgradnjo, ki pokriva stroške za odlaganje NSRAO iz jedrske elektrarne Krško, 20 % pa bo prispeval proračun, kar zagotavlja stroške za odlaganje odpadkov iz raziskav, medicine in preostale industrije.«

Investitor trajnega odlagališča NSRAO je država oziroma vlada, Agencija za radioaktivne odpadke (ARAO) pa je pooblaščeni agent za izvajanje projekta do pridobitve gradbenega dovoljenja. Trajno odlagališče je projektirano tako, da bi lahko sprejelo tudi hrvaški del odpadkov, kar bi odlaganje bistveno pocenilo. Skupni strošek za izgradnjo trajnega odlagališča bi bil tako okoli 178 milijonov evrov, tako da bi oba lastnika nuklearke plačala le 89 milijonov. Seveda pa bi moralo prej priti do ustreznega meddržavnega dogovora.

»Odlagališče NSRAO bo varno in okoljsko sprejemljivo, tehnološko ustrezno in ekonomično, prav tako pa tudi družbeno sprejemljivo,« so še zapisali na ministrstvu za infrastrukturo in prostor.

Končujejo se terenske raziskave
Terenske raziskave na lokaciji trajnega odlagališča v Vrbini so začeli novembra lani, a so jih zaradi nezagotovljenih finančnih sredstev konec leta prekinili. Končali jih bodo predvidoma novembra. Pozimi so izvrtali najglobljo, 160-metrsko vrtino, iz katere so vzeli vzorce za laboratorijske raziskave in nato na njih naredili teste; izvedli so tudi začetno vrtanje za 90- in 100-metrsko vrtino.

Agencija oziroma izbrani izvajalec zdaj dela nadaljuje. Skupno je predvidena izvedba štirih globokih in ene plitve vrtine ter izvedba geotehniških, geofizikalnih, geokemičnih in hidrogeoloških raziskav ter ustreznih laboratorijskih preiskav.

O teh raziskavah direktor ARAO, dr. Tomaž Žagar pravi: »Nadaljujemo terenske raziskave, s katerimi bomo pridobili vse potrebne podatke o geomehaniki, geokemiji, geotehniki na lokaciji za pripravo projektne dokumentacije. Izdali smo tudi razpis za izdelavo projektne dokumentacije, ki je potrebna za pridobitev vse dokumentacije za pripravo gradbenega dovoljenja.«

Namen raziskav, ki se bodo predvidoma končale novembra, je neposredno na predvideni lokaciji odlagališča NSRAO, potrjeni z državnim prostorskim načrtom, preveriti doslej zbrane podatke terenskih raziskav.

Za MMC Goran Rovan

Pri Krškem bodo gradili odlagališče za radioaktivne odpadke