V Gorici bo druga konferenca o zaščiti slovenske jezikovne manjšine. Foto: Radio Koper
V Gorici bo druga konferenca o zaščiti slovenske jezikovne manjšine. Foto: Radio Koper

Strokovna poročila so namenjena oceni rezultatov deželnega zaščitnega zakona za Slovence iz leta 2007, ukrepom v korist slovenskih narečij v Videmski pokrajini, deželnemu uradu za slovenski jezik v nastajanju in politični participaciji Slovencev v Italiji.

"Gre za zelo pomembne vsebinske teme, za katere je potrebna neka dodatna analiza. Zdi se mi zelo pomemben prvi korak," je poudaril direktor slovenskega raziskovalnega inštituta SLORI Devan Jagodic.

"Pomanjkljivosti so v tem, da se klasično jedro slovenske narodne skupnosti, demografsko gledano, šibi in tega nam ne uspe ustaviti in je tudi verjetno težko ustavljivo," je trenutni položaj Slovencev v Italiji ocenil podpredsednik parlamenta Furlanije - Julijske krajine Igor Gabrovec.

"Mislim, da je pomen te konference na dlani, vendar se bojim, ker se to dogaja ob koncu mandatne dobe, da ne bo konkretnih rezultatov," je o tem, ali se lahko z današnjo konferenco pričakujejo izboljšave, povedal poslanec v parlamentu Furlanije - Julijske krajine Štefan Ukmar. Tematska obravnava naj bi služila politični razpravi in ukrepom.