V okolici HE-ja Brežice potekajo le še manjša gradbeno-obrtniška dela in končne zunanje ureditve (fotografija je nastala leta 2015). Foto: Goran Rovan
V okolici HE-ja Brežice potekajo le še manjša gradbeno-obrtniška dela in končne zunanje ureditve (fotografija je nastala leta 2015). Foto: Goran Rovan

Gašperšič je povedal, da je HE Brežice najmočnejša hidroelektrarna na spodnji Savi, njeno akumulacijsko jezero pa je primerjal skoraj s površino Bohinjskega jezera. Hkrati je dejal, da gre za pridobitev, ki bo brežiški občini in njenim prebivalcem prinesla veliko koristi tako na gospodarskem področju kot tudi v turizmu. Pri umeščanju in gradnji HE-ja Brežice pa so upoštevali tudi okoljske vidike.

O naslednji in zadnji v verigi spodnjesavskih hidroelektrarn, HE-ju Mokrice, je dodal, da si z vsemi vpletenimi ministrstvi in drugimi službami prizadevajo zagotoviti denar za gradnjo, graditi pa naj bi jo začeli prihodnje leto ali najpozneje leta 2019.

Direktor družbe Hidroelektrarne na spodnji Savi (HESS) Bogdan Barbič je povedal, da je gradnja HE-ja Brežice tako rekoč končana, v okolici pa potekajo le še manjša gradbeno-obrtniška dela in končne zunanje ureditve.

Prva dva agregata so že začasno prevzeli pri znižani gladini akumulacijskega bazena, preostali tretji agregat pa je od konca maja v 60-dnevnem pogodbenem poskusnem obratovanju. Končni prevzem vseh treh bodo opravili ob dvigu savske gladine na delovno koto in hkratnem zagonskem preizkusu pri polni moči.

Tehnični pregled elektrarne in začetek poskusnega obratovanja predvidevajo na začetku septembra, je še napovedal Barbič.

Po zadnjih ocenah bo celotna naložba predzadnje v verigi hidroelektrarn na spodnji Savi, HE-ja Brežice, brez davka dosegla 278 milijonov evrov. Od teh naložba v energetski del znaša približno 118 milijonov evrov, naložba v infrastrukturni del z vodno akumulacijo pa približno 160 milijonov evrov. HE Brežice so začeli graditi marca 2014.

Gašperšič je obiskal tudi gradbišče novega savskega mosta v Žadovinku pri Krškem. Kot je ocenil, gradnja poteka po določenih rokih, most pa naj bi končali marca leta 2019.