Bosta dva vodilna delavca v mariborskih javnih podjetjih ubogala poziv župana? Foto: BoBo
Bosta dva vodilna delavca v mariborskih javnih podjetjih ubogala poziv župana? Foto: BoBo
Župan zahteva odstop direktorjev

"Sodišče je Kanglerja spoznalo za krivega in ga obsodilo na zaporno kazen. Glede na vsebino prisluhov pa javno pozivam Ivana Hajnška in Tanjo Vindiš Furman, da nemudoma odstopita kot direktorja, saj očitno ne izpolnjujeta niti najosnovnejših moralnih pogojev za vodenje tako pomembnih družb," je na Facebooku zapisal Fištravec.
Odzvala se je tudi odgovorna urednica Večera Katja Šeruga, ki je na spletni strani časnika med drugim zapisala, da ne ve, zakaj je sodišče dopustilo, da je bilo v sojenju o dodelitvi občinskega stanovanja vedeževalki Karin Ježoviti toliko pozornosti namenjene Večeru. Dodala je, da je Večer v Kanglerjevem času zdržal vse pritiske na novinarje, urednike, celo na lastnika in v imenu javnosti vztrajal pri razkrivanju nepravilnosti, ki so zdaj predmet (pred)kazenskih in sodnih postopkov.
Na vprašanje, ali so bili proti njihovi novinarki Meliti Forstnerič Hajnšek morda sproženi kakršni koli postopki, je odgovorila, da primer obravnavajo z vso skrbnostjo in resnostjo. Postopki po njenih besedah tečejo, vključujejo več deležnikov, niso enostavni, podrobneje pa jih bodo lahko komentirali, ko bodo končani na vseh ravneh.
Delavci Snage podprli direktorja
Okoli 100 delavcev mariborske Snage je na izrednem zboru delavcev direktorju Ivanu Hajnšku izročilo pismo podpore, v katerem ga pozivajo, naj ne odstopi. Med ključnimi razlogi proti Hajnškovemu odstopu zaposleni navajajo dobro poslovanje, izboljšanje bonitetne ocene Ajpesa, vpeljavo nove sistemizacije, ki je odpravila stare nepravilnosti in nepravičnosti pri vrednotenju, izboljšavo medsebojnih odnosov v podjetju, konkurenčnejše podjetje in nove delovne izzive za zaposlene, ki so s tem dobili tudi nov zagon za delo.

Zaposleni so tudi izpostavili direktorjevo usmerjenost v prihodnost podjetja Snaga, predvsem s projektom objekta za predelavo mešanih komunalnih odpadkov, ki bi v srednjeročni prihodnosti znižala stroške ravnanja z odpadki vsem odjemalcem Snaginih storitev.

"Vrata njegove pisarne so zmeraj odprta, tako za strokovna kot zasebna vprašanja. Njegovo vodenje je transparentno in odprto, delavec lahko aktivno prispeva k izboljšavi posameznih procesov, zaradi česar je delo prijeten izziv, in takšnega vzdušja ne zna vzpostaviti vsak direktor, sploh pa ne v teh, za delavca neprijaznih časih," je povedal predsednik sveta delavcev Snage Srečko Vargazon.

Prisluhi razkrili javne skrivnosti
Na petkovi sodni obravnavi, po kateri je mariborsko okrajno sodišče Kanglerja zaradi nezakonite dodelitve službenega stanovanja vedeževalki Karin Ježoviti obsodilo na sedem mesecev zapora, Ježovito pa na pet mesecev pogojno, je bilo mogoče slišati vrsto telefonskih prisluhov, ki so kazali na to, kako je nekdanji župan skušal vplivati na odločitve svojih sodelavcev.
Ob tem je v telefonskih pogovorih obračunaval tudi z mediji, zlasti s časnikom Večer, o tem pa med drugim razpravljal s Hajnškom in njegovo ženo, zgoraj omenjeno novinarko Večera.

Župan zahteva odstop direktorjev