Boris Popovič, ki je koprsko občino vodil zadnjih 16 let, je v drugem krogu županskih volitev 2. decembra tesno izgubil proti Bržanu. Zaradi razlike samo nekaj glasov in domnevnih nepravilnosti je dolgoletni koprski župan podal ugovor na občinsko volilno komisijo, ki pa je zavrnila njegov ugovor.  Foto: BoBo
Boris Popovič, ki je koprsko občino vodil zadnjih 16 let, je v drugem krogu županskih volitev 2. decembra tesno izgubil proti Bržanu. Zaradi razlike samo nekaj glasov in domnevnih nepravilnosti je dolgoletni koprski župan podal ugovor na občinsko volilno komisijo, ki pa je zavrnila njegov ugovor. Foto: BoBo

Pritožba je bila vložena zoper sklep koprskega občinskega sveta z dne 21. decembra, s katerim je bilo najprej ugotovljeno, da lahko Aleš Bržan začne opravljati naloge župana Mestne občine Koper, pritožba kandidata za župana Borisa Popoviča zoper odločbo občinske volilne komisije in poročilo o izidu drugega kroga volitev za župana Mestne občine Koper pa je bila zavrnjena.

Zunanji oddelek sodišča v Novi Gorici bo pritožbo posredoval v odgovor toženi stranki, torej občinskemu svetu, in ga pozval, da sodišču dostavi vse spise zadeve. Po preteku roka za odgovor na pritožbo in dostavo spisov pa bo sodišče o zadevi odločalo.

Skladno z določbo zakona o lokalnih volitvah upravno sodišče o pritožbi odloči v 30 dneh od vložitve pritožbe. Zoper odločitev upravnega sodišča ob smiselni uporabi določb zakona o upravnem sporu pritožba ni dovoljena, bo pa pritožnik imel po izčrpanju vseh pravnih sredstev še možnost vložiti ustavno pritožbo.