Izolane jezijo preprodajalci sadja in zelenjave, ki posel odžirajo domačinom. Foto: BoBo
Izolane jezijo preprodajalci sadja in zelenjave, ki posel odžirajo domačinom. Foto: BoBo

Izolska občina zato poziva k skupni akciji, sama pa sprejema načrt in odlok, po katerih bi bila tržna dejavnost dovoljena le na točno določenih mestih, občinski redarji in inšpektorji pa bi dobili več pristojnosti. Inšpektorat za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin vidi možno rešitev v registriranih tržnicah in neposredni prodaji pri kmetu.

Zgodba z obcestnimi stojnicami se vsako leto ponavlja, prizadeti pa so predvsem lokalni pridelovalci in prodajalci. Ena od njih je tudi gospa Nela, ki ima stojnico na Belvederju, v bližini pa nasad češenj. Za prodajo sadja in zelenjave ima, kot pravi, vsa potrebna dovoljenja, medtem ko za večino preprodajalcev to ne drži. "Videti je, da zanje ni nobenih pravil, da to velja samo za nas, domačine. Apeliram na državo, naj poskrbi, da se to enkrat reši," je pojasnila.

Preprodajalci imajo na "zalogi" običajno več družb, če je katera od njih v postopku nadzora, poslovanje formalno preusmerijo na drugo družbo, hkrati pa prodajno mesto fizično preselijo na drugo lokacijo. Ker so lastniki in odgovorne osebe takih družb praviloma tujci, ki poslujejo prek poštnih nabiralnikov, jim inšpektorji težko pridejo do živega. Direktorica Inšpekcije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin Andreja Bizjak pravi, da so matičnemu ministrstvu zato že večkrat predlagali, da bi prodajo na stojnicah ob cestah zakonsko omejili ali celo prepovedali: "Razen če gre za registrirane tržnice in seveda če ne gre za prodajo sadja in zelenjave neposredno od pridelovalca oz. kmeta na njegovem ozemlju."

Občina namerava to področje urediti tudi z OPN-jem in odlokom, pravi župan Izole Danilo Markočič: "V teh dveh dokumentih zelo jasno opredeljujemo območja, kjer se sme izvajati ta tržna dejavnost. Na ta način tudi dajemo lokalni, naši, občinski inšpekciji in redarstvu dodatne pristojnosti".

V reševanje problematike na Belvederju se je letos še dejavneje vključila tudi tamkajšnja krajevna skupnost, ki je svoje zemljišče ogradila, da bi preprečila sporno prodajo, a so preprodajalci ograjo odmaknili in spet postavili stojnice.