Sprehajalna pot med Piranom in Fieso je zaradi krušenja zaprta za sprehajalce. Foto: BoBo

Piranska občina je na javnem razpisu za izvajalca del med petimi prispelimi vlogami izbrala najugodnejšega ponudnika, družbo Rafael iz Sevnice.

Izbrani izvajalec bo s klifa med Piranom in Fieso do konca julija očistil najnevarnejše dele, pojasnjuje predstavnik piranske občine za stike z javnostjo Bruno Kuzmin. "Vsi nevarni predeli se bodo počistili, skale se bodo odstranile oziroma odlomile, pot se bo uredila oziroma popravila na najbolj izpostavljenih oziroma nevarnih delih, kjer so bile že prej poškodbe." Tudi v času del bo pot zaprta.

Z omenjenimi deli bodo zagotovili večjo varnost, stoodstotne varnosti na naravni poti, ki je v bistvu del klifa, pa ni mogoče zagotoviti z nobeno vrsto posegov, opozarjajo. Enakega mnenja so na Zavodu za varstvo narave. Erozija, torej tudi krušenje skal, je namreč sestavni in bistveni del klifnatih pobočij, poudarja Robert Turk. "Če smo v naravi, vemo, da smo na lastno odgovornost. Povsod – ali je to tukaj ali je na Jalovcu ali kjerkoli."

Med varnostnimi ukrepi, ki so prijazni do te naravne vrednote, sta po eni strani seznanjanje uporabnikov poti z najnevarnejšimi deli, a tudi občasno zapiranje, dodaja Turk. "Takrat, ko so ujme, denimo, če spomladi 14 dni dežuje, se naslednje tri tedne pot zapre. Tudi na Vršič, vemo, pozimi ne gremo, ker je sneg, so plazovi itd."

Ob vsem tem se je treba zavedati, da je tudi obala ob vznožju klifa med Piranom in Fieso naravna obala, ne kopališče, in mora ostati neokrnjena. Ne nazadnje so flišni klifi na celotnem Jadranu najbolj izraziti prav ob slovenski obali in jih je tudi s tega stališča treba varovati. Povejmo še, da bo piranska občina za sanacijo klifa brez vštetega davka na dodano vrednost odštela 133.000 evrov.