Na delu ceste med Šubičevo in Aškerčevo sta predvideni še dve postajališči LPP-ja, pri Drami in pri Šumiju, spremenjena pa bo tudi prometna ureditev. Foto: MMC RTV SLO
Na delu ceste med Šubičevo in Aškerčevo sta predvideni še dve postajališči LPP-ja, pri Drami in pri Šumiju, spremenjena pa bo tudi prometna ureditev. Foto: MMC RTV SLO
Slovenska cesta, arheologi, rimski grob
Rimski grob, ki so ga odkrili ob prenovi osrednjega dela Slovenske ceste. Foto: Maja Kovač/MGML

Naročnika javnega razpisa za obnovo vodovoda in kanalizacije sočasno z ureditvijo prometne infrastrukture južnega odseka Slovenske ceste sta Mestna občina Ljubljana (MOL) in Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija (VOKA), po njunem pooblastilu pa ga vodi Javni holding Ljubljana.

Ponudbe bodo pregledali v ponedeljek, ko se izteče rok za njihovo oddajo, naročnik pa bo potem v 45 dneh pregledal in ocenil ponudbe ter izbral izvajalca. Dela se bodo lahko začela takoj po pravnomočnosti sklepa o izbiri izvajalca oziroma po podpisu pogodbe, kar se bo predvidoma zgodilo avgusta, sporočajo na MOL-u.

Merilo za izbiro je najnižja cena po pogajanjih, ponudniki pa bodo morali izkazati tudi, da so v zadnjih petih letih izvedli vsaj dva istovrstna posla v vrednosti najmanj 1,4 milijona evrov. Stroški prenove bodo torej znani, ko bodo izvedena pogajanja in izbran izvajalec del, takrat bodo znani tudi obseg zapore in predvideni obvozi.

Arheološki nadzor
Rok za izvedbo del je 120 dni od sklenitve pogodbe, vendar se lahko ta, podobno kot pri prenovi osrednjega dela ceste, zamakne zaradi morebitnih arheoloških najdb. V okviru javnega naročanja je namreč določeno, da bo pri obnovi vodovoda in kanalizacije navzoč arheološki nadzor, ki bo ob morebitnih pomembnejših najdbah gradnjo ustavil.

Na delu ceste med Šubičevo in Aškerčevo sta predvideni še dve postajališči LPP-ja, pri Drami in pri Šumiju, spremenjena pa bo tudi prometna ureditev, pojasnjujejo na MOL-u.

Priljubljeno sprehajališče
Že obnovljeni osrednji del Slovenske ceste pa medtem še vedno čaka na dokončno odprtje - ker je med počitnicami območje postalo priljubljeno sprehajališče in prostor za druženje in kolesarjenje, so se na MOL-u odločili, da bodo preurejeni del do konca avgusta prednostno namenili pešcem in kolesarjem.