Evropsko sodišče za človekove pravice je zaradi pritožb dveh romskih družin z jugovzhoda države Slovenijo že pozvalo, da mu mora do sredine septembra odgovoriti na očitke, da oblasti pritožnikom, čeprav so vrsto let dopuščale nelegalna romska naselja, niso zagotovile pitne vode in sanitarij. (slika je simbolična) Foto: Bogdan Miklič
Evropsko sodišče za človekove pravice je zaradi pritožb dveh romskih družin z jugovzhoda države Slovenijo že pozvalo, da mu mora do sredine septembra odgovoriti na očitke, da oblasti pritožnikom, čeprav so vrsto let dopuščale nelegalna romska naselja, niso zagotovile pitne vode in sanitarij. (slika je simbolična) Foto: Bogdan Miklič

Predsednik Zveze Romov za Dolenjsko Bogdan Miklič je pojasnil, da se je novomeška občina z ministrstvom za obrambo kot lastnikom zemljišč, na katerih stoji tamkajšnje romsko naselje Žabjak, dogovorila za prenos lastništva. Omenjeni dogovor je ostal neuresničen, zato so 31. julija predsedniku vlade Miru Cerarju poslali poziv glede legalizacije in ureditve romskih naselij v novomeški občini.

Novomeški Romi Cerarja pozivajo, da naj vlada pripravi celovito, merljivo in finančno podprto strategijo razvoja romske manjšine, da podpre ali sama pripravi potrebne zakonske spremembe za uresničitev strategije in razvoj romske manjšine in da njeno zaščito, tudi z zagotavljanjem denarnih virov ter nadzorom nad delom regijskih lokalnih oblasti, prevzame država.

Hkrati so pozvali h kadrovski in pristojnostni okrepitvi urada za narodnosti, da se razpusti ali popolnoma prenovi svet romske skupnosti oz. da se njegove pristojnosti prenesejo na lokalne romske svetnike in lokalna romska združenja, ter da se nemudoma za vse Rome v Sloveniji zagotovi dostop do pitne vode in druge infrastrukture na uradni in plačljivi način.

Razmere bi morale zanimati organe pregona
V Žabjaku in drugje v jugovzhodni Sloveniji več romskih družin živi v neznosnih razmerah, ki bi morale, po mnenju Mikliča, zanimati tudi organe pregona. Zato pričakujejo, da bo novomeška občina čim prej uredila vse za začetek postopkov prenosa lastništva omenjenih zemljišč nanjo.

Novomeški župan Gregor Macedoni je glede vprašanj urejanja romskih naselij pred dnevi dejal, da se bodo letos osredotočili na sistemsko reševanje prostorskih problemov, s čimer bodo začeli postopke za sprejetje ustreznih občinskih prostorskih aktov. Omenjena zemljišča pa nameravajo komunalno urediti s sodelovanjem in pomočjo državnih služb.

Evropsko sodišče za človekove pravice je zaradi pritožb dveh romskih družin z jugovzhoda države Slovenijo že pozvalo, da mu mora do sredine septembra odgovoriti na očitke, da oblasti pritožnikom, čeprav so vrsto let dopuščale nelegalna romska naselja, niso zagotovile pitne vode in sanitarij.