Po starih pogojih je bilo odkupljenih 11 parcel in kupci so postali zemljiškoknjižni lastniki. Dodatno je bilo sklenjenih 21 pogodb, ki so bile odplačane v minimalnih zneskih ali jih pogodbeniki sploh niso odplačevali. Foto: Bogdan Miklič
Po starih pogojih je bilo odkupljenih 11 parcel in kupci so postali zemljiškoknjižni lastniki. Dodatno je bilo sklenjenih 21 pogodb, ki so bile odplačane v minimalnih zneskih ali jih pogodbeniki sploh niso odplačevali. Foto: Bogdan Miklič

V letu 2007 je krški občinski svet sprejel prvi sklep o obročnem plačevanju kupnine za zemljišča. Sklep, o katerem so svetniki glasovali tokrat, se od že sprejetega razlikuje v tem, da je višina najmanjšega obroka kupnine nižja. To je posledica socialnega položaja kupcev, zaradi katerega prihaja do neplačila posameznih obrokov kupnine in nerealizacije že sklenjenih pogodb.

Kot pojasnjuje Ana Somrak, podžupanja občine Krško, je uveljavitev nove socialne zakonodaje bistveno vplivala na višino prejemkov romskih družin, poleg tega je njihove prihodke zmanjšala legalizacija poslov z odpadnimi surovinami, pri katerih se zahteva izdajanje računov. Slabša ekonomska moč romskih družin vpliva na slabo odplačevanje obrokov za nakup zemljišča. K temu prispeva tudi dezinformacija, da bo vsaka lastnina povzročila zmanjševanje denarne pomoči, čeprav nepremičnina, v kateri družina prebiva in zadostuje za njene potrebe, ne vpliva na višino prejete denarne pomoči.

Na občini poskušali tudi z izterjavo, a neuspešno
Somrakova pojasnjuje, da so se v občinski upravi zavedali vseh težav pri odplačilu zemljišča. Poskušali so tudi z izterjavo, a brez uspeha. Prevladovalo je mnenje, naj se poskuša spodbuditi Rome za odkup z znižanjem mesečnega obroka. Že prej so Romi nakazovali manjše zneske od takrat predpisanih 100 evrov, a jim na občini niso delali težav. Do višine novega obroka so prišli, tako da so se na občini pogovorili z Romi dolžniki, s centrom za socialno delo, ki ima vpogled v njihove socialne prilive, in občinskim romskim svetnikom Moranom Jurkovičem. Novo višino obroka je potrdil tudi občinski svet.

Po starih pogojih je bilo odkupljenih 11 parcel in kupci so postali zemljiškoknjižni lastniki. Dodatno je bilo sklenjenih 21 pogodb, ki so bile odplačane v minimalnih zneskih ali jih pogodbeniki sploh niso odplačevali.

Doslej so dolžniki odplačali različne deleže pogodb, odvisno od tega, koliko obrokov so odplačali na podlagi starega sklepa. Somrakova pravi, da se bo naredil ponoven preračun. Ob upoštevanju, da je povprečna cena parcele 2500 evrov, jo bo treba odplačevati približno štiri leta.

Zemljišča pred legalizacijo v rokah fizičnih oseb
Zemljiški kompleks dobrih štirih hektarjev je bil pred legalizacijo sicer v lasti fizičnih oseb. Parcel je bilo čez 50, na nekaterih je bilo tudi do deset solastnikov. V prvi fazi je občina odkupila zemljišče od lastnikov, pozneje pa pridobila sofinanciranje države v 60-odstotnem deležu. Občina je ostala lastnica dveh parcel za potrebe delovanja kraja in vseh infrastrukturnih objektov. Razliko do polne cene zdaj plačujejo Romi po tarifi 6 EUR/m2 za stavbno zemljišče. Občina Krško torej proda, romska družina pa kupi zemljišče pod pogoji, ki imajo pravno podlago. Na občini menijo, da je vse zakonito in jasno. Kot pristavlja Somrakova, se zadeva ureja pri notarju in v zvezi z njo niso zaznali nobenih nepravilnosti.