Kot napoveduje Tudijeva, bodo v romskih naseljih pripravili šiviljske delavnice. Foto: Bogdan Miklič
Kot napoveduje Tudijeva, bodo v romskih naseljih pripravili šiviljske delavnice. Foto: Bogdan Miklič
Romi se bodo učili šivati romska krila, kakršna so nekoč nosile njihove babice in mame, in izdelovati torbice ter predpasnike. Foto: Bogdan Miklič

Skupina Romov iz naselij na obrobju Novega mesta je pod vodstvom Liljane Tudija, ki deluje v okviru romskega društva Romano veseli, začela izvajati projekt Romani kiklja/Romsko krilo.

Gre za projekt mladinske pobude v okviru EU-programa Mladi v akciji. To je projekt mladih z manj priložnostmi, mladih Romov, ki je močno vpet v krajevno okolje, saj želijo v projekt vključiti tudi mlade, ki niso Romi, in preostalo tamkajšnje prebivalstvo. Želijo jim predstaviti romsko kulturno dediščino in razbiti predsodke o življenju Romov, ki vladajo v slovenskem prostoru.

Roberta Čotar Krilić, programska delavka MOVIT NA MLADINA, pojasnjuje, da je bil projekt sprejet zato, ker je namenjen mladim z manj priložnostmi, močno vpet v tamkajšnje okolje, izvajajo ga mladi sami, poleg tega je podjetniško naravnan, saj bodo mladi pridobili številne kompetence, ki bodo povečale njihovo zaposljivost in možnost vstopa na trg dela. Čotar Krilićeva je pojasnila, da so prav temu namenjeni projekti mladinskih pobud v okviru programa Mladi v akciji.

Milena Tudija, predsednica romskega društva Romano veseli in mentorica delavnic v okviru projekta, je ob tem povedala, da so v projekt vključili Rome, stare od 13 do 30 let, in da bodo mladi Romi dejavni vse do konca letošnjega oktobra, ko bodo tudi uradno končali projekt.

Kot napoveduje Tudijeva, bodo v romskih naseljih pripravili šiviljske delavnice. Romi se bodo učili šivati romska krila, kakršna so nekoč nosile njihove babice in mame, in izdelovati torbice ter predpasnike. Udeleženci projekta bodo imeli tudi glasbene delavnice, ki naj bi jih po zatrjevanju Tudijeve končali z izdajo zgoščenke.

V teh dneh pa so že začeli delavnice romskega plesa, ker po besedah Tudijeve dolenjski Romi že pozabljajo na svojo kulturo. Ker projekt temelji na vključevanju, želijo vanj vključiti tudi mlade iz večinskega prebivalstva. Kaj so se mladi Romi naučili na plesnih delavnicah, bomo lahko videli na prireditvi ob romskem prazniku, ki jo bo društvo Romano veseli pripravilo 10. aprila v novomeškem kulturnem centru Janeza Trdine.