Nekateri si delajo zaloge vode.

Pristojni v štirih istrskih občinah zagotavljajo, da bodo storili vse, preden se bodo odločili za zaprtje vode, a kot kaže, se številni na redukcije že pripravljajo. Da bi se temu izognili, župani razmišljajo, da bi z več 100 cisternami na dan vodo na Obalo vozili. A kdo bi opravljal prevoze? Gasilci imajo trenutno veliko dela.

So pa pristojni pripravili seznam večjih porabnikov vode v državni lasti, pri katerih bi v celoti ali delno ukinili dejavnost.

Aleš Bržan, župan mestne občine Koper: "Mislim, da je pri takih odločitvah, ki so izjemno pomembne, težke in tečne, prav, da sodelujemo z vlado."

Završalo je po družbenih omrežjih, številni se sprašujejo o merilih seznama. Bodo zaprli zdravilišča, podjetja, industrijo, hotelov in turizma pa ne?

Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Župan je pred dnevi namreč omenil mogoče zaprtje mladinskega zdravilišča Debeli rtič, kjer letuje trenutno 700 otrok. Tam so se danes ostro odzvali.

Breda Prunk Franetič z Mladinskega zdravilišča in letovišča Rdeči križ Slovenije je ob tem dejala: "Tako kot moramo zagotoviti, da so odprte bolnišnice, torej sekundarni nivo zdravstvenega varstva, moramo zagotoviti, da ostanemo odprti tudi mi, saj pod ta nivo spadamo tudi mi."

Mladinskega zdravilišča na seznamu zagotovo ni.

Župan Bržan pravi: "Vodjo zdravilišča sem tudi poklical in se ji opravičil. Zagotovil sem ji, da ni bil naš namen kakor koli škodovati tej organizaciji, ampak opozoriti na resnost težave."

So na seznamu hoteli? "Na tem seznamu so vsa podjetja, vključno s ponudniki turističnih namestitev," pojasnjuje Bržan.

Da bi ohranili vsako kapljo vode, v Istri predlagajo ukrep razglasitve naravne nesreče, ki bi omogočal zmanjšanje nujnega zagotavljanja biološkega minimuma v reki Rižani.

Aleš Bržan: "Ker menimo, da je treba dati prednost življenju in zdravju ljudi pred, na žalost, živalmi in rastlinami v strugi Rižane."

Ukrepa še ni, posledice suše in pomanjkanja vode pa so že tu. Popoldne je TV Slovenija posnela večje količine poginulih rib v enem od pritokov reke Rižane.