V Vrtojbi pospešeno gradijo čistilno napravo za 50.500 populacijskih enot za tri občine: Novo Gorico, Šempeter - Vrtojbo in Miren - Kostanjevico. Foto: Mojca Dumančič
V Vrtojbi pospešeno gradijo čistilno napravo za 50.500 populacijskih enot za tri občine: Novo Gorico, Šempeter - Vrtojbo in Miren - Kostanjevico. Foto: Mojca Dumančič

Predstavitev osrednje čistilne naprave za Goriško je potekala v okviru Primorskih vodnih dni, na katerih so sodelovali strokovnjaki iz Slovenije, Avstrije, Italije, Madžarske in Hrvaške. Razpravljali so o (proti)poplavnih direktivah v teh državah. Slovenija je za nujne protipoplavne ukrepe namenila 37 milijonov evrov.

Primorski vodni dnevi
Gradbišče
Ob čistilni napravi gradijo tudi kanalizacijsko omrežje, ki ga bo za kar 20 kilometrov. Foto: Mojca Dumančič

Na končnem izpustu iz čistilne naprave bo voda kakovosti kopalne vode.

Mitja Gorjan, vodja projekta izgradnje ČN
Koren
Po priključitvi vrtojbenske čistilne naprave si ne bodo oddahnili le sosedje v Italiji, h katerim bo končno pritekel čist potok Koren. Začetek njenega delovanja težko pričakujejo tudi na naši strani, saj odplake in fekalije zdaj močno onesnažujejo reko Vipavo in potok Vrtojbico. Foto: Mojca Dumančič
Prva čistilna naprava na Goriškem

Sosednja država je Sloveniji že grozila z milijonsko odškodninsko tožbo zaradi čezmejnega onesnaževanja. To mednarodno ekološko sramoto bodo zdaj končno oprali - v Vrtojbi namreč pospešeno gradijo čistilno napravo za 50.500 populacijskih enot za tri občine: Novo Gorico, Šempeter - Vrtojbo in Miren - Kostanjevico.

"Italijanska vlada je Sloveniji izstavila račun za stroške, ki so jih imeli s čiščenjem vodotoka Koren in za vse sanacijske ukrepe, ki so jih imeli zaradi onesnaževanja s slovenske strani. Grozijo s plačilom kazni, težke več kot milijon evrov. To je črn madež na naši meji. Resna opozorila prihajajo tudi iz Bruslja. Z dokončanjem čistilne naprave bo čezmejnega onesnaževanja vendarle konec in to umazano poglavje bomo končno zaprli," je poudaril Mitja Bricelj, predsednik slovensko-italijanske stalne komisije za vodno gospodarstvo. Vse novogoriške odplake se namreč tik pred mejo z Italijo stekajo v potok Koren, in ta odteka k sosedom res kot zaudarjajoči fekalni kanal.

Onesnažujejo tudi sami
Res je, da Koren priteče od nas v Italijo poln odplak, toda dodatno ga onesnažujejo tudi sosedje sami. Mara Černic, podpredsednica Goriške pokrajine v Italiji, je priznala: "Vsaj 175 gospodinjstev v Gorici odplake spušča v potok, ki teče skozi mesto. Tudi mi sami moramo rešiti skupni potok Koren. Pospešeno gradimo novo kanalizacijsko omrežje na celotnem mestnem območju, projekt je vreden 20 milijonov evrov. Vsa ta gospodinjstva bodo priključena na novo mrežo. Gre za vzporedni kanalizacijski sistem potoku Koren, odvajal se bo v čistilno napravo v Štandrežu."

Zanimivo je, da so se tudi na slovenski strani pojavljale ideje, da bi vse naše odpadne vode in odplake speljali na to čistilno napravo takoj čez mejo, v Štandrež. Toda pozneje je prevladala odločitev o samostojni čistilni napravi v Vrtojbi, le nekaj sto metrov stran od italijanske.

Čistilna naprava "botra" novi občini
Priprave na gradnjo osrednje čistilne naprave za Goriško so potekale več desetletij. Najprej je nameravala – takrat še skupna občina Nova Gorica - v Vrtojbi postaviti ogromno čistilno napravo za kar sto tisoč enot. Vrtojbenci so se temu megalomanskemu projektu Novogoričanov ostro uprli. Tako jih je razbesnela pobuda, da so se odcepili od Nove Gorice in zrasla je nova "šesttisočglava" občina Šempeter – Vrtojba. "V novi občini smo zagovarjali idejo o več manjših čistilnih napravah, vendar nam to ni uspelo. Na koncu pa je vendarle prišlo do kompromisa: namesto mastodonta s sto tisoč enotami in namesto verige manjših naprav smo dobili srednje veliko čistilno napravo, takšno za 50 tisoč enot," pravi zdajšnji župan občine Šempeter – Vrtojba Milan Turk.

Čiščenje voda združilo tri občine
Vrtojbenska čistilna naprava je skupni projekt treh občin: Mestne občine Nova Gorica in občin Miren – Kostanjevica ter Šempeter – Vrtojba. Za 52 milijonov vredno naložbo jih občine prispevajo dobrih sedem. 4,1 milijona bo zagotovila Nova Gorica, 1,3 milijona mirensko-kostanjeviška občina in 1,8 milijona občina Šempeter – Vrtojba. Matej Arčon je ob tem razdelilniku pripomnil: "Ja, kakor bo ta skupna čistilna naprava dobro poskrbela za čiščenje odplak, nam dobro čisti tudi občinske blagajne." Občine so imele res hude težave na začetku gradnje, saj država ni nakazala kohezijskih sredstev za projekt čistilne naprave. Tako so iz občinskih blagajn za državo založili kar štiri milijone. Zdaj so zadeve urejene in tudi država svoj delež odplačuje redno. Celoten delež državnega denarja je pet milijonov, Evropska unija pa prispeva skoraj 30 milijonov evrov.

Zgrajena bo tudi kanalizacijska mreža
Čistilna naprava bo zgrajena za 50.500 priključnih enot. Obenem gradijo tudi kanalizacijsko omrežje, ki ga bo za kar 20 kilometrov. Krajani Vrtojbe, Mirna, Šempetra tako že mesece in mesece živijo med gradbenimi stroji, v prahu in ropotu. Še do junija bodo morali zdržati … Čistilna naprava in omrežje morata biti končana poleti, po tehničnih pregledih bo celoten sistem moral delovati oktobra letos. To je tudi rok, ki ga je za svojih 30 milijonov določila Evropska unija. Na centralno čistilno napravo bo za odvajanje priključenih 9.444 enot, za čiščenje pa 40.931 enot. Poleg tega bo omogočeno še čiščenje odpadne vode za 767 priključenih enot iz aglomeracije Grgar, ki je že opremljena s kanalizacijskim sistemom.

Čistejši Koren, pa tudi Vipava in Vrtojbica
Po priključitvi vrtojbenske čistilne naprave si ne bodo oddahnili le sosedje v Italiji, h katerim bo končno pritekel čist potok Koren. Začetek njenega delovanja težko pričakujejo tudi na naši strani, saj odplake in fekalije zdaj močno onesnažujejo reko Vipavo in potok Vrtojbico. Župan občine Miren – Kostanjevica Mavricij Humar: "Vrtojbica, ki se izliva v Vipavo, priteče k nam kot fekalni kanal. Prav takšen, kot je Koren, ki ga spuščamo sosedom pod nos. To je res nevzdržno. In zato komaj čakamo na zagon čistilne naprave. Sicer bo moralo še kar precej vode preteči, preden bodo naše reke spet čiste in polne življenja. Toda mi načrte za ureditev svojih voda v rekreativne cone s kopališči in čolnarnami že imamo."

In iz osrednje čistilne naprave v nekdanji gramoznici v Vrtojbi bo po prečiščevanju v več bazenih, filtraciji z ultrazvokom in pretokom skozi membrane res pritekla neoporečna voda, pravi Mitja Gorjan, vodja gradnje: "Na končnem izpustu iz čistilne naprave bo voda kakovosti kopalne vode".

Mojca Dumančič, TV Slovenija

Predstavitev osrednje čistilne naprave za Goriško je potekala v okviru Primorskih vodnih dni, na katerih so sodelovali strokovnjaki iz Slovenije, Avstrije, Italije, Madžarske in Hrvaške. Razpravljali so o (proti)poplavnih direktivah v teh državah. Slovenija je za nujne protipoplavne ukrepe namenila 37 milijonov evrov.

Primorski vodni dnevi

Na končnem izpustu iz čistilne naprave bo voda kakovosti kopalne vode.

Mitja Gorjan, vodja projekta izgradnje ČN
Prva čistilna naprava na Goriškem