Prvič je v sortirnici zagorelo prejšnjo nedeljo, pogorišče si je v petek ogledal tudi minister za okolje Simon Zajc in le nekaj ur po njegovem obisku je zagorelo še drugič. Pri gašenju sta se lažje poškodovala dva gasilca, vzrok požara pa še vedno ni znan.

Krajani odločno zahtevali zaprtje sortirnice

Zjutraj so se zato pred podjetjem zbrali krajani, ki s shodom v organizaciji Civilne iniciativa narava Slovenskih goric zahtevajo zaprtje oziroma preselitev obrata. Po poročanju radijske dopisnice Lidije Cokan je prišlo okoli 40 ljudi. Kristina Travnikar je za Radio Slovenija povedala, da so se po teh dveh požarih razkrile stvari, za katere krajani niso vedeli. "Da imamo tukaj kupe in kupe plastike, čeprav se je podjetje imenovalo papir servis SalomonEco, a je to daleč od oznake "eko". Zahtevamo, da se lokacija sortirnice spremeni, saj sem, kjer so gostinski lokali s hrano, to ne spada."

Vladi in okoljskemu ministrstvu so poslali šest zahtev za ukrepanje in zapisali, da morajo pristojni organi takoj preveriti izdano okoljevarstveno dovoljenje, saj v njem med drugim piše, da podjetje industrijske vode odvaja v javno kanalizacijo, ki pa je Lenart nima. Zato sklepajo, da podjetje posluje nezakonito, saj se vse izcedne tekočine in vode stekajo neprečiščene v potok Velka. Pristojni naj takoj pripravijo uredbo o smradu, zakonodajo naj spremenijo tako, da bodo lokalne skupnosti avtomatsko stranke v postopku, če bodo izrazile tak interes, oziroma da se status lokalne skupnosti izenači z nevladnimi organizacijami, zahtevajo tudi vpogled v izsledke vseh monitoringov.

Protest v Lenartu

"Nismo proti napredku in absolutno ne želimo, da invalidi izgubijo delovna mesta. Vendar za takšno količino obdelovanja odpadkov in v centru mesta obrat nikakor ni primeren, delovne procese v takšni sortirnici odpadkov je mogoče urediti tako, da obratovanje minimalno vpliva na kakovost življenja okolice in praktično nima nobenih negativnih posledic za okolje in naravo," je poudarila ustanoviteljica civilne iniciative Danijela Dobajeva in dodala, da mora za takšno obratovanje država poskrbeti s svojo zakonodajo in ustreznimi dovoljenji.

Protestniki so se zbrali pod sloganom Ni važno število, važno je sporočilo, da nas skrbi za okolje. Foto: Televizija Slovenija
Protestniki so se zbrali pod sloganom Ni važno število, važno je sporočilo, da nas skrbi za okolje. Foto: Televizija Slovenija

Podpira jih tudi župan občine Lenart Janez Kramberger, ki je pristojne že pozval k ustavitvi delovanja sortirnice. Kot pravi, na občini ugotavljajo, da dejavnost podjetja škoduje lokalnemu okolju in prebivalcem. "Naš interes je, da obrat deluje, da bo poskrbljeno za delavce, tu so tudi invalidi, za zdravje ljudi in varovanje okolja. Dokler se to ne zgodi, zahtevamo, da se obrat zapre, od pristojnih, ki so dali okoljevarstveno dovoljenje, pa zahtevamo, da ga temeljito pregledajo. Dejstvo je, da varnostni ukrepi niso primerni," je poudaril. V četrtek je sklicana izredna seja občinskega zbora. Tudi poslanec SDS-a Franc Breznik je prepričan, da standardi niso izpolnjeni.

Protest so podprli predstavniki Zveze društev Moja Mura in okoljskemu ministrstvu očitali neaktivnost. Za četrtek je napovedan nov protestni shod. Ta bo v Ceršaku, kjer zagovorniki narave nasprotujejo gradnji kompostarne.

Podtaknjen požar?

V podjetju Salomon so prepričani, da je bil drugi požar v njihovem obratu za zbiranje in sortiranje nenevarnih odpadkov v Lenartu, do katerega je prišlo v petek, podtaknjen. Kot so navedli v sporočilu za javnost, so po nedeljskem požaru z vsemi zaposlenimi vzpostavili "zgledno stanje" na pogorišču in celotni lokaciji, izvedli vse potrebne ukrepe za preprečitev nevarnosti za ljudi in okolico ter takoj, ko je bilo mogoče, uredili tudi odvoz pogorelega materiala.

Protest v Lenartu

V podjetju ocenjujejo, da je povsem nelogično, da je do drugega požara prišlo po vsej dodatni pozornosti in preventivnih ukrepih, ki so jih vzpostavili na celotni lokaciji enote v Lenartu.
"Gotovo je, da drugi požar ni nastal kot posledica prvega požara, in vse bolj se poraja vprašanje, kdo nas želi na takšen način odstraniti s te lokacije oziroma komu smo v napoto. Prepričani smo namreč, da je bil drugi požar podtaknjen," so navedli v podjetju, kjer se po vseh omenjenih dvomih sprašujejo tudi, kaj je bil vzrok prvega požara.

Župan dvomi v trditve podjetja

Na izjavo družbe se je kritično odzval župan Lenarta Kramberger, ki je podvomil v trditve o dejanskem "zglednem stanju" v obratu.

"Po dveh požarih, v katerih so zgorele velike količine odpadkov, celotedenskem odvažanju odpadkov in odločbi, da do nadaljnjega ne smejo sprejemati novih odpadkov, bi bilo res čudno, če bi še vedno presegali dovoljene količine odpadkov," so na občini povzeli njegove besede v sporočilu za javnost.

V Salomonu so izrazili tudi prepričanje, da so Krambergerjeve izjave glede zapiranja obrata s 140 zaposlenimi preuranjene. Kramberger je glede tega dejal, da vodstvo družbe ob teh navedbah istočasno "prehiteva forenzično preiskavo ter govori o neuradnih informacijah in o podtaknjenem požaru".

Inšpekcija ni ugotovila nepravilnosti

Inšpektor za okolje in naravo je znova opravil inšpekcijski nadzor poslovne enote podjetja Salomon v Lenartu, saj je v petek izbruhnil še požar v zunanjem skladišču, kjer je skladišče odpadkov pred obdelavo.

Nadzor je pokazal, da podjetje tam ni presegalo dovoljenih količin odpadkov, določenih v okoljevarstvenem dovoljenju v višini 250 ton.

V času nadzora nista obratovali napravi za predhodno obdelavo mešanih komunalnih odpadkov in predelavo odpadkov po mehanski obdelavi odpadkov ter predelavo odpadkov v trdno gorivo, kar je po ugotovitvah inšpektorjev skladno z njihovo prepovedjo obratovanja.

Protest občanov Lenarta