Vizija prenovljene ptujske tržnice. Foto: Mestna občina Ptuj
Vizija prenovljene ptujske tržnice. Foto: Mestna občina Ptuj


Kot so pojasnili na Mestni občini Ptuj (MOP), bo odločitev o izbiri izvajalca pravnomočna predvidoma prihodnji teden, zato podpis pogodbe z izbranim izvajalcem načrtujejo v naslednjih dveh tednih. Začetek del je predviden v mesecu dni od podpisa pogodbe.

Projekt prenove mestne tržnice spremljajo številni zapleti. Potem ko je precej občanov najstarejšega slovenskega mesta nasprotovalo podrtju starih dreves in jih je občinska oblast pod vodstvom župana Mirana Senčarja nenapovedano odstranila dobesedno čez noč, se je zapletlo še pri izbiri izvajalca. Mestni svet je od župana terjal razveljavitev razpisa, a je slednji svoj prav dosegel na upravnem sodišču.

Na že januarja objavljen razpis so prispele tri ponudbe, a sta dve presegali predvideno vrednost razpisanih del, ena pa ni bila opremljena z ustreznim finančnim zavarovanjem. Ponudbe so se takrat gibale med 4,5 in 6,5 milijona evrov.

Cenovno najugodnejšo so oddale Javne službe Ptuj, podjetje v lasti mestne občine, ki je bilo tržnico skupaj s partnerjem, družbo Hermes GP, pripravljeno prenoviti za dobrega 4,5 milijona evrov. Nekaj več kot pet milijonov evrov vredna je ponudba konzorcija podjetij KPL in Makro 5, najvišja pa je bila ponudba podjetij CGP in Cestnega podjetja Ptuj, ki se je približala 6,5 milijona evrov.

V začetku junija so se na občini odločili, da med omenjenimi ponudniki posla ne oddajo nikomur in so nato izpeljali konkurenčni postopek s pogajanji.

Kot je predvideval razpis, bo izbrani izvajalec delati začel takoj po sklenitvi pogodbe, pri čemer je kot maksimalni čas gradnje predvidenih sedem mesecev. Naložbo bo ptujska mestna občina pokrila s sredstvi iz mehanizma celostnih teritorialnih naložb (CTN).