Načrtovana podoba prenovljene tržnice. Foto: MO Ptuj
Načrtovana podoba prenovljene tržnice. Foto: MO Ptuj
Tržnica Ptuj
Drugi zorni kot. Foto: MO Ptuj
Tržnica Ptuj
Še en pogled na načrtovano podobo. Foto: MO Ptuj

Zelo dolgo se že na Ptuju govori o nujni prenovi mestne tržnice. Tamkajšnji tlak je izjemno dotrajan, pokriti prostori so vlažni, celoten videz tržnice pa je vse prej kot v ponos mestni občini. Zdaj ima projekt prenove konkretne obrise, tako se priprave na začetek del začenjajo že letos, ker bo denar na voljo prihodnje leto, župan Miran Senčar v tem časovnem roku napoveduje tudi dokončanje del.


"Sredstva za prenovo tržnice bodo na voljo prihodnje leto, dela pa bomo na začetku prihodnjega leta začeli z lastnimi sredstvi takoj, ko bo vreme to dopuščalo. Predvidoma bodo dela trajala pol leta, tako bomo do sredine julija 2018 prenovo tržnice dokončali,"
obljublja ptujski župan Miran Senčar, ki še pojasnjuje, da bodo večino denarja za prenovo pridobili iz evropskega mehanizma celostnih teritorialnih naložb.
Projektantska ocena vrednosti prenove znaša 4,5 milijona evrov. "Temeljito se bo obnovilo tlakovanje tržnice, porušil se bo zid ob Slomškovi ulici, ob tem pa bo – po vzoru Ljubljane – nastalo teatralno stopnišče, ki bo omogočalo druženje mimoidočih. Velik del sredstev bo namenjen za samo stavbo tržnice. Zdajšnji dotrajani in vlažni prostori se bodo porušili, zgradili pa bomo nove v skupni površini 730 kvadratnih metrov," novosti pojasnjuje župan Senčar in dodaja, da se bodo v sklopu tega projekta obnovile tudi bližnje manjše ulice.
Ob tem pa se Ptuju obeta še ena velika novost. Širše območje tržnice bo po prenovi ostalo zaprto za večino motornega prometa. "Po prenovi bomo omejili promet na tem območju. Parkiranje na Miklošičevi, Slomškovi ulici ter na območju same tržnice ne bo več mogoče. Ta parkirna mesta bomo nadomestili z novimi garažnimi hišami. Pogovarjamo se z dvema investitorjema, ki bi lahko financirala gradnjo, ob tem, da bomo na ta način nadomestili ukinjena parkirišča, bomo pridobili še dodatnih 200 parkirnih mest," je jasen župan. To pomeni, da bodo dostop do tega dela mesta imela samo interventna vozila, vozila za dostavo in tisti prebivalci, ki imajo lastna dvorišča oziroma garaže.