Dars, sneg Foto: BoBo
Dars, sneg Foto: BoBo

Avtorja pišeta, da bi bilo nujno čim prej sprejeti poroštveni zakon za odsek Šentrupert–Velenje in odsek tudi čim prej začeti graditi.

Matic Tasič je predsednik odbora za gradnjo tretje razvojne osi in župan Občine Prevalje.  Foto: BoBo
Matic Tasič je predsednik odbora za gradnjo tretje razvojne osi in župan Občine Prevalje. Foto: BoBo

"Tako bi se lahko celotna trasa od Šentruperta do Slovenj Gradca končala in odprla hkrati," sta navedla in dodala, da je minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec ob lanskem obisku vlade v regiji povedal, da si prizadevajo za to, da bo v mesecu dni – to je do sredine oktobra 2021 – poroštveni zakon v obravnavi.

Po njunih besedah je dejstvo, da je za odsek Šentrupert–Velenje državni prostorski načrt sprejet in da je trasa dokončna, da je Dars večino zemljišč za odsek že odkupil, da sta v izdelavi projektna dokumentacija in novelacija presoje vplivov na okolje, da se pridobiva okoljevarstveno dovoljenje ter da naj bi bila v drugi polovici leta oddana vloga za izdajo gradbenega dovoljenja in objavljen javni razpis za ugotavljanje sposobnosti izvajalca. Začetek gradnje odseka pa je predviden takoj po pravnomočnosti gradbenega dovoljenja.

Peter Dermol je župan Mestne občine Velenje. Foto: BoBo
Peter Dermol je župan Mestne občine Velenje. Foto: BoBo

"Menimo, da si ob vseh teh postopkih ne moremo privoščiti zavlačevanja iz naslova poroštva, ampak je treba k sprejetju pristopiti v najkrajšem možnem času. Ponovno poudarjamo, da je treba odsek severnega dela tretje razvojne osi obravnavati celostno in zato tudi traso graditi vzporedno in sočasno. Ker postopki na delu trase Šentrupert–Velenje zaostajajo, jih je nujno treba pospešiti, saj bi z dokončanjem samo odseka hitre ceste Velenje–Slovenj Gradec ves tranzitni promet potekal po obstoječih cestah Polzela–Velenje, Arja vas–Velenje ali Šentrupert–Velenje proti Slovenj Gradcu," sta zapisala v pismu.

Sorodna novica Gradnja južnega dela tretje osi: Težko pričakovan projekt, ki bo prispeval k razvoju gospodarstva

Gradnja že poteka

Gradnja tretje razvojne osi se je začela oktobra 2020, in sicer na severnem delu osi, na lokaciji Gaberke, ki je na odseku Velenje–Slovenj Gradec. Pri Gaberkah so medtem dela že pri kraju, potekajo pa dela trenutno na lokaciji Jenina na območju slovenjgraške občine.
Medtem pa postopki za začetek del na odseku Šentrupert–Velenje potekajo s časovnim zamikom glede na načrte. Umeščanje tega odseka v prostor je med drugim prestalo ustavno presojo, gradnji še vedno nasprotujejo Združene civilne iniciative Spodnje Savinjske doline.

Gradnja obeh odsekov od Šentruperta do Slovenj Gradca, skupne dolžine 31,5 kilometra, je ocenjena na okoli 937 milijonov evrov brez DDV-ja, cesta pa naj bi bila v celoti od Šentruperta do Slovenj Gradca prevozna do leta 2027, pri čemer naj bi bil odsek Velenje–Slovenj Gradec zgrajen prej. Finančna konstrukcija za odsek Velenje–Slovenj Gradec je postavljena, medtem ko bi bil za financiranje odseka Šentrupert–Velenje potreben poroštveni zakon.