Novo mesto si bo delilo občinsko upravo s Stražo in Trebnjim. Foto: BoBo
Novo mesto si bo delilo občinsko upravo s Stražo in Trebnjim. Foto: BoBo

Po podatkih novomeške občine odlok predvideva, da bodo sodelujoče občine poleg nalog inšpektorata in redarstva prihodnje leto na skupno upravo prenesle še najmanj štiri naloge, kar omogoča najvišje mogoče državno sofinanciranje oz. pokritje 55 odstotkov stroškov delovanja.

Novomeški občinski svetniki so v nadaljevanju seje sprejeli dvig cene komunalnih storitev, zaradi povečanih stroškov amortizacije prenovljene infrastrukture. Sprejeli pa so tudi občinski podrobni prostorski načrt za šmihelsko obvoznico, ki jo na novomeški občini načrtujejo zaradi slabega stanja regionalne ceste.