Upravni odbor je spisal in potrdil tudi cenik, ki določa 60 evrov dnevne najemnine, v kar so vključeni tudi stroški elektrike, vode, čiščenja, zavarovanja. Foto: Edi Mavsar
Upravni odbor je spisal in potrdil tudi cenik, ki določa 60 evrov dnevne najemnine, v kar so vključeni tudi stroški elektrike, vode, čiščenja, zavarovanja. Foto: Edi Mavsar

O gostinskem lokalu Kantina na koprskem Titovem trgu, smo poročali že sredi letošnjega aprila, kjer smo razkril, da je del razpisne dokumentacije iz univerzitetnega arhiva čudežno izginil. Posel je s takratnim najemnikom, Študentsko organizacijo Univerze na Primorskem (ŠOUP), na podlagi odločitve posebne komisije, že leta 2008 sklenil takratni rektor Univerze na Primorskem (UP) Rado Bohinc.

Njegov naslednik, Dragan Marušič se je sredi lanskega leta odločil, da bo najemno razmerje s ŠOUP zaradi prenizke najemnine prekinil. Novembra 2012 je UP pristopila k izvedbi javnega razpisa za oddajo lokala, dober mesec kasneje pa so tik pred odpiranjem ponudb prekinili celoten postopek. Vsem, ki so poslali ponudbe, je rektor Marušič v pisnem dopisu zagotovil, da jih bodo ob ponovnem razpisu o tem obvestili. Letos poleti je vodstvu UP vendarle uspelo prekiniti sodelovanje s ŠOUP, a lokal ni dolgo sameval.

Namesto razpisa novi pravilnik
Le teden dni ped Evropskim prvenstvom v košarki, so na seji upravnega odbora Univerze sprejeli Pravilnik o oddaji (uporabi) prostorov na UP. Ta predvideva oddajo prostorov Univerze po urah oziroma dnevih. »Prostori se oddajo v najem (uporabo) neposredno na osnovi pisne vloge prosilca. Prednost pri dodelitvi prostorov imajo prosilci, ki so prej vložili prošnjo. O dovoljenju za najem (uporabo) prostorov odloča rektor,« se glasi vsebina bistvenih členov pravilnika.

Potencialni najemniki, ki so lani decembra podali prijavo na javni razpis za najem lokala, se počutijo izigrane. »Spremenili so pravila igre z namenom, da bi nas obšli. Ta pravilnik je pesek v oči, s katerim želijo lokal zagotoviti točno določenemu izbrancu. To močno diši po korupciji in klientelizmu,« pravi eden od interesentov za najem lokala, ki se zaradi maščevalnosti ne želi izpostavljati z imenom in priimkom.

»Kandidati bodo o novem razpisu obveščeni takrat, ko bo le-ta pripravljen in objavljen. Do ponovnega razpisa za dolgoročnejši najem pa še ni prišlo, ker Univerza na Primorskem preučuje možnosti za uporabo prostorov za lastne potrebe v okviru svoje dejavnosti,« odgovarja Mirella Baruca, tiskovna predstavnica UP.

So na uredbo pozabili?
Odvetnik in specialist za javna naročila Aleksij Mužina opozarja na Uredbo o stvarnem premoženju, ki v tem primeru, kot kažejo okoliščine, ni bila upoštevana. Eden od členov te uredbe pravi: »Namera o sklenitvi neposredne pogodbe se objavi na spletni strani upravljalca najmanj 15 dni pred nameravano sklenitvijo neposredne pogodbe in mora biti objavljena najmanj 15 dni. … Na podlagi neposredne pogodbe upravljalec z zainteresiranimi osebami opravi pogajanja o ceni.«

Pravilnik o oddaji prostorov je stopil v veljavo 2. septembra letos, le tri dni kasneje, na dan pričetka Evropskega prvenstva v košarki, ki je potekalo tudi v Kopru, pa je za mesec dni lokal prevzelo podjetje Pospak. Upravni odbor je spisal in potrdil tudi cenik, ki določa 60 evrov dnevne najemnine, v kar so vključeni tudi stroški elektrike, vode, čiščenja, zavarovanja.

Imajo znanci prednost?
Podjetje Pospak zastopa Nataliya Nahashova. Od tukaj do vrha koprske občine pa je le še korak. Natalija Nahashova, namreč zastopa tudi podjetje 7ka, v lasti koprskega podžupana Danijela Cepa, ki se prav tako ukvarja z gostinsko dejavnostjo. Nahashovo smo hoteli vprašati kdaj natančno je bila pogodba podpisana in koliko ji je pri poslu pomagal koprski podžupan, a se nam na telefon ni oglasila. Ker je znano, da sta si koprski župan Boris Popovič in rektor Dragan Marušič zelo naklonjena, slednji pa ima pri oddaji prostorov kot zapoveduje novi pravilnik zadnjo besedo, se samo po sebi postavlja vprašanje, ali je lokal v središču Kopra resnično na volj vsakomur ali le nekaterim?

Edi Mavsar, TV Koper