Svetnikov v občini Šempeter-Vrtojba višje cene niso prepričale. Foto: BoBo
Svetnikov v občini Šempeter-Vrtojba višje cene niso prepričale. Foto: BoBo

Elaborat o oblikovanju cene ravnanja z odpadki naj bi na Goriškem potrdilo vseh šest občin, ki jim Komunala Nova Gorica odvaža smeti. Dvig cene Komunala Nova Gorica utemeljuje z višjimi stroški obdelave in odlaganja odpadkov. Medtem ko so novogoriški svetniki to potrdili, so v občini Šempeter-Vrtojba veliko previdnejši. Nekateri so celo prepričani, da bi občani zaradi manjših količin odpadkov morali plačevati nižje, in ne višje položnice.

Sodobnejša obdelava je eden ključnih razlogov za povišanje, so predstavniki Komunale pojasnili novogoriškim občinskim svetnikom. Ti so prejšnji mesec brez večjih pripomb sprejeli omenjeni elaborat z višjimi cenami. Župan Matej Arčon je dejal: "Povišanje je minimalno. To poteka po vsej Sloveniji, ker se cene nekako regulirajo. Gre za 70 centov na občana na mesec."

Svetnikov v občini Šempeter-Vrtojba pa višje cene niso prepričale. Nataša Valentinčič, svetnica SMC-ja, je pojasnila: "Na podlagi razpoložljive dokumentacije ni mogoče ugotoviti, do katerih stroškov iz najemnine in koncesnine je Komunala upravičena in do katerih ne. Zato smo predlagali revizorja."

Cene bi morali znižati, in ne zvišati, pa meni župan Milan Turk: "Ključna težava je v tem, da Komunala predlaga poračun cen za leto 2014 in povišanje za leto 2016. Moj predlog gre v smeri, da poračun za leto 2014 ni potreben, ker tudi stroški niso taki, in tudi povišanje cen za 2016 ni potrebno. Predlagam znižanje zaradi manjših količin."

Poleg Nove Gorice so povišanje že sprejeli v Brdih. Kako se bodo odločili v drugih občinah? Župan Kanala Andrej Maffi: "Smeti je veliko in zame je pomembnejša kakovost opravljene storitve kot nekaj odstotkov višja cena, vendar po nepotrebnem ne bomo privolili v povišanje."

Če bi elaborat sprejeli v vseh občinah, bi te lahko razpisale enotno koncesijo. Razen novogoriške so namreč vse v prekršku, saj sploh nimajo podpisane koncesijske pogodbe za izvajanje te gospodarske javne službe.

Nataša Uršič, Radio Koper