Pogled na železni radeški most s splava na Savi. Foto: Staša Lepej Bašelj
Pogled na železni radeški most s splava na Savi. Foto: Staša Lepej Bašelj

Projekt Najboljša riba je posavska riba bo podprt z nekaj več kot 120.000 evri in Povezani s Savo z nekaj manj kot 85.000 evri. Prvi projekt nameravajo končati maja in drugega avgusta prihodnje leto.

V Regionalni razvojni agenciji Posavje iz Krškega, ki je vodilni partner lokalne akcijske skupine Posavje, so navedli, da je cilj projekta Najboljša riba je posavska riba okrepiti ozaveščenost o zdravi prehrani in prehrano učencev, učiteljev, staršev ter drugih Posavcev močneje obogatiti z ribami in ribjimi izdelki.

Posledično želijo okrepiti tudi povpraševanje po ribah iz lokalnega okolja in s tem spodbuditi razvoj posavskega ribogojstva, so dodali.

Projekt je prijavila Občina Sevnica, njeni partnerji pa so osnovne šole Bistrica ob Sotli, Krmelj, Boštanj, Sevnica, Tržišče in Velika Dolina, Osnovna šola Marjana Nemca Radeče ter Osnovna šola Sava Kladnika Sevnica, Ribogojstvo Goričar in sevniški otroški vrtec Ciciban.

Cilj drugega projekta, imenovanega Povezani s Savo, je krepitev ribolovne, športne in rekreativne dejavnosti, ki je neposredno ob Savi dostopna najširšemu krogu socialnih skupin. Z lovom sladkovodnih rib želijo povečati lokalno samooskrbo s svežimi ribami in hkrati obogatiti turistično ponudbo.

Vodilni partner tega projekta je Ribiška družina Brestanica Krško, pri njem sodelujejo Center za podjetništvo in turizem Krško, Ribiška družina Sevnica, Občina Krško in zasebnica Andreja Simonišek.

Navedena projekta so aprila lani prijavili na prvi javni poziv za izbor operacij uresničevanja ciljev strategije lokalnega razvoja na območju lokalne akcijske skupine Posavje. Pred kratkim ju je potrdila Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, so še sporočili z Regionalne razvojne agencije Posavje.