Poteka še vedno največji projekt za Rome na področju izobraževanja, Skupaj za znanje, v katerem poleg nudenja učne pomoči romskim učencem skrbijo tudi za izobraževanje strokovnih delavcev. Foto: RTV SLO
Poteka še vedno največji projekt za Rome na področju izobraževanja, Skupaj za znanje, v katerem poleg nudenja učne pomoči romskim učencem skrbijo tudi za izobraževanje strokovnih delavcev. Foto: RTV SLO

Center za kakovost v vzgoji in izobraževanju Korak za korakom, ki si prek profesionalnega razvoja strokovnih delavcev prizadeva za visokokakovostno vzgojo in izobraževanje ter uvajanje sprememb v vzgojno-izobraževalni sistem, je na pomembnost o kakovostnih predšolskih programih v Sloveniji opozoril na nacionalni konferenci na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport.

Med drugim so predstavili izzive na področju zagotavljanja dostopnih in kakovostnih vzgojno-izobraževalnih programov za romske otroke, strategije za premagovanje identificiranih izzivov, učinke, ki jih zaznavajo v okviru različnih nacionalnih in mednarodnih iniciativ, pa tudi smernice za uspešnejše vključevanje romskih otrok v sistem vzgoje in izobraževanja.

"Tisto, kar primanjkuje v slovenskem predšolskem programu, je poudarek na manj diskriminacije, manj rasizma, manj stereotipov in več večkulturnosti. Jaz, tudi kot pripadnica romske skupnosti, lahko zatrdim, da ne smemo pozabiti na predvsem ljubeč odnos do vseh otrok, ne samo romskih. Še vedno pa se zgodi, da pri vsem tem pozabljamo na vzpostavitev in ohranjanje dobrega odnosa s starši otroka," je za Radio Slovenija povedala Samanta Baranja s Pedagoškega inštituta.

Še vedno poteka največji projekt izobraževanja
Ministrica za izobraževanje, znanost in šport, Maja Makovec Brenčič je na konferenci poudarila, "da smo pred zaključkom nove Nacionalne strategije vključevanja Romov za obdobje do leta 2021, prav tako pa smo na ministrstvu letos začeli projekt za izvajanje dejavnosti podpornih mehanizmov pridobivanja znanja za pripadnike romske skupnosti, ki je nadgradnja predhodnih projektov".

Poteka še vedno največji projekt za Rome na področju izobraževanja, Skupaj za znanje, v katerem poleg nudenja učne pomoči romskim učencem skrbijo tudi za izobraževanje strokovnih delavcev, ki se z romskimi otroki dnevno srečujejo tudi v predšolski vzgoji.

Podobni izzivi tudi drugod
S podobnimi izzivi pri vključevanju romskih otrok v kakovostne programe predšolske vzgoje se srečujejo tudi drugod po Evropi. Kako so se s tem izzivom spopadli v Veliki Britaniji, je na konferenci opisal svetovalec pri Fundaciji Open Society, ki je tudi odlikovan z redom britanskega imperija, Arthur Ivatts.

"Veliko Romov in popotnikov v Veliki Britaniji je še vedno nomadov. Zato smo razvili strategijo s predlogom, kako kakovostno predšolsko vzgojo pripeljati do njih. Mnogo lokalnih oblasti smo spodbudili k investiciji mobilne učilnice, ki bi predšolsko vzgojo za otroke pripeljala v sama romska naselja. In uspelo nam je. Pred tridesetimi leti tako v osnovnih šolah skoraj ni bilo romskih učencev, danes jih je vključenih kar 95 odstotkov, in tudi število otrok, vključenih v kakovostno predšolsko vzgojo, strmo narašča," je dejal Ivatts.

Je pa konferenca nosila preprost, a hkrati optimistični naslov: Prej. Boljše. Dlje., s katerim so želeli opozoriti na to, da prej kot je otrok vključen v kakovostni predšolski program, bolj se mu bo to obrestovalo pozneje v življenju na vseh ravneh.