Balažkova (na desni) je dejala, da poštne pošiljke prihajajo v neprave roke, k čemur prispevajo tudi neobstoječe hišne številke. Foto: Bogdan Miklič Foto:
Balažkova (na desni) je dejala, da poštne pošiljke prihajajo v neprave roke, k čemur prispevajo tudi neobstoječe hišne številke. Foto: Bogdan Miklič Foto:


Za razrešitev zapleta je bil na pobudo Zveze Romov za Dolenjsko (ZRD) sklican sestanek, ki so se ga udeležili predsednica ZRD in novomeška romska svetnica Dušica Balažek, direktor novomeške pošte Cvetko Sršen ter predsednica romskega društva Romano veseli Milena Tudija.
Balažkova je dejala, da poštne pošiljke prihajajo v neprave roke, k čemur prispevajo tudi neobstoječe hišne številke. V zvezi s tem bodo jeseni opravili širši sestanek, ki se ga bodo udeležili tudi občinski uradniki, pristojni za to področje. "V najkrajšem možnem času je treba zagotoviti ustrezne hišne številke, o čemer se bomo pogovorili z odgovornimi na novomeški upravni enoti, podana pa bo tudi pobuda na seji novomeškega občinskega sveta. Hkrati bomo znotraj romske skupnosti seznanili ljudi, kako se reagira ob sprejemanju poštnih pošiljk," zatrjuje Balažkova.
Sršen je poudaril, da Pošta Slovenije zagotavlja vsem naslovnikom enakopravno dostavo poštnih številk in da dostava Romom ne odstopa od običajne prakse. "Eden od predpogojev za kakovostno, varnejšo in točno dostavo pošte je poleg hišnih številk tudi namestitev poštnih nabiralnikov na romskih stanovanjskih objektih," pojasnjuje. Dodaja, da "zelo pazljivo" spremljajo pripombe v zvezi z dostavo pošte. V romskih naseljih se pismonoše srečujejo z velikim številom neprivezanih psov, včasih jim poskušajo skupine otrok iz torbe kaj vzeti.
Pristavil je, da bodo za tovrstne sestanke odprti tudi v prihodnje. "Pomenijo opozorilo našim uslužbencem za dosledno upoštevanje pravil poštne službe, hkrati pa predstavljajo poziv romski skupnosti, naj stori vse, kar je v njeni moči, da bodo njeni pripadniki omogočali nemoteno delo pismonoš."