V odgovoru civilni iniciativi, ki ga je zdaj upravno sodišče odpravilo, je občina zapisala, da pogoji za razpis referenduma o sprejetih občinskih sklepih v zvezi z izpostavo azilnega doma na območju Velenja niso izpolnjeni,
V odgovoru civilni iniciativi, ki ga je zdaj upravno sodišče odpravilo, je občina zapisala, da pogoji za razpis referenduma o sprejetih občinskih sklepih v zvezi z izpostavo azilnega doma na območju Velenja niso izpolnjeni, "saj vsebina sprejetih sklepov oziroma zahtev ne obravnava predmeta, ki bi bil v pristojnosti občine". Foto: BoBo
false
Občina je v odgovoru na tožbo poudarila, da se je s sprejetim sklepom oziroma zahtevami občinski svet zgolj seznanil z namero države o vzpostavitvi izpostave azilnega doma na območju Velenja, hkrati pa skozi celoten sklep slovenski vladi postavil zahteve v zvezi ureditvijo azilnega doma.Ob tem so na občini še navedli, da je odločitev o vzpostavitvi azilnega doma oziroma njegove izpostave, kot tudi odločitev o nastanitvi prosilcev za mednarodno zaščito v izključni pristojnosti ministrstva za notranje zadeve. Foto: BoBo

Mestna občina Velenje je potrdila, da je danes prejela sodbo upravnega sodišča glede pobude za razpis referenduma. Sodišče je odgovor župana, v katerem je ta pobudnike seznanil, da pogoji za razpis referenduma niso izpolnjeni, odpravilo in mu zadevo vrnilo v ponovni postopek. O nadaljnji odločitvi župana bo občina javnost obvestila naknadno, so dodali.

V Civilni iniciativi proti sklepom o vzpostavitvi izpostave azilnega doma v Velenju z vsebino sodbe še niso seznanjeni, zato je še ne morejo komentirati, je povedal prvopodpisani pod pobudo, velenjski mestni svetnik iz vrst opozicije, Mihael Letonje (SLS).

Občina za mnenje zaprosila tudi ministrstvo
Omenjena civilna iniciativa je pobudo za vložitev zahteve za razpis naknadnega referenduma na sprejete Sklepe oz. zahteve o vzpostavitvi izpostave azilnega doma na območju Velenja, ki jih je mestni svet velenjske občine sprejel na seji 29. novembra lani, v roku naslovila na Mestno občino Velenje.

Pravna služba občine je pobudo preučila in za mnenje zaprosila tudi ministrstvo za javno upravo. V odgovoru, ki ga je občina 20. decembra lani posredovala civilni iniciativi in ki ga je zdaj upravno sodišče odpravilo, je občina zapisala, da pogoji za razpis referenduma o sprejetih občinskih sklepih v zvezi z izpostavo azilnega doma na območju Velenja niso izpolnjeni, "saj vsebina sprejetih sklepov oziroma zahtev ne obravnava predmeta, ki bi bil v pristojnosti občine".

Kot so v odgovoru še pojasnjevali na občini, referendum ni mogoč, ker sprejeti sklep ni splošni akt občine, o katerem bi bilo mogoče odločanje občanov na referendumu.

Občina: Odločitve so v izključni pristojnosti MNZ-ja
Po prejetem odgovoru je civilna iniciativa vložila tožbo na upravno sodišče. V tožbi je navedla, da sklepi, sprejeti na seji mestnega sveta, ne odražajo resnične volje občanov Velenja, in zahtevala, da sodišče odločitev občine kot nezakonito razveljavi.

Občina je v odgovoru na tožbo poudarila, da se je s sprejetim sklepom oziroma zahtevami občinski svet zgolj seznanil z namero države o vzpostavitvi izpostave azilnega doma na območju Velenja, hkrati pa skozi celoten sklep slovenski vladi postavil zahteve v zvezi ureditvijo azilnega doma.

Ob tem so na občini še navedli, da je odločitev o vzpostavitvi azilnega doma oziroma njegove izpostave, kot tudi odločitev o nastanitvi prosilcev za mednarodno zaščito v izključni pristojnosti ministrstva za notranje zadeve.

Svetniki so se strinjali z največ 30 azilanti
Svetniki velenjske občine so na seji 29. novembra lani ob nasprotovanju več krajanov Stare vasi, kjer naj bi bila izpostava azilnega doma, in ob obstrukciji nekaterih opozicijskih svetnikov potrdili več sklepov oz. zahtev glede izpostave azilnega doma na območju Velenja.

Po sprejetih sklepih velenjski mestni svet namestitvi prosilcev za mednarodno zaščito na območju Velenja ne nasprotuje, a ugotavlja, da trenutno predvideni prostori v nekdanjem samskem domu, ki je v zasebni lasti, niso primerni za nastanitev prosilcev, prav tako ni primerna sama lokacija. Zato od vlade zahtevajo, da je lokacija v Velenju začasne narave za največ 30 prosilcev in da se pred morebitno vselitvijo uredijo tako prostori kot okolica.

V skupno devetih členih so svetniki potrdili še več zahtev, med drugim da mora vlada zagotoviti tehnično in fizično 24-urno varovanje, prisotnost policije in da naj se zagotovi varnost tako prosilcev za mednarodno zaščito kot tudi varnost občanov.