Velenjska občinska oblast iniciativi svetuje, naj se obrne na državne organe. Foto: Miran Kambič
Velenjska občinska oblast iniciativi svetuje, naj se obrne na državne organe. Foto: Miran Kambič

Pobudo za vložitev zahteve za razpis naknadnega referenduma na občinske sklepe oz. zahteve o vzpostavitvi izpostave azilnega doma na območju Velenja je podala Civilna iniciativa proti sklepom o vzpostavitvi izpostave azilnega doma v Velenju. Prvopodpisani pod pobudo je velenjski mestni svetnik iz vrst opozicije Mihael Letonje (SLS).

Pravna služba velenjske občine je pobudo proučila in za mnenje zaprosila tudi ministrstvo za javno upravo, ki je pravno mnenje občine potrdilo, je novinarjem povedal direktor velenjske občinske uprave Iztok Mori.

Ministrstvo v odgovoru ugotavlja, da za izvedbo referenduma ni pravne podlage, ker ne gre za splošni akt občine, kot je to določeno v zakonu o lokalni samoupravi. Ne gre torej za statut, odlok, odredbo, pravilnik ali navodila, ampak za ugotovitveni sklep občinskega sveta, s katerim se je ta seznanil z namero države o vzpostavitvi izpostave azilnega doma na območju Velenja. Prav tako vsebinsko zadeva ne spada v pristojnost občine, saj azilni domovi spadajo v državno pristojnost notranjih zadev, so zapisali.

V odgovoru civilni iniciativi, ki ga je občina predložila medijem, pa občina navaja še, da lahko pobudniki zbrane podpise in zahtevo oz. pobudo posredujejo državnim organom, ki so pristojni za reševanje predmetne zadeve.

Civilna iniciativa: Župan se skriva za mnenjem ministrstva
V civilni iniciativi proti sklepom o vzpostavitvi azilnega doma v Velenju še proučujejo odgovore župana in ministrstva za javno upravo. Menijo, da župan ljudi zavaja in je protisloven, obenem pa se je skril za mnenjem ministra za javno upravo.

V iniciativi vztrajajo, da vlada še pred naselitvijo prebežnikov sprejme strategijo, ki bo omogočila pravično porazdelitev bremen. Hkrati zahtevajo zavezo vlade, da nihče izmed slovenskih državljanov ne sme imeti nižjega standarda, kot ga bo država zagotovila prebežnikom. Poudarili so, da so naloge tako vlade kot župana, da poleg tega, da skrbi za blaginjo in razvoj, predvsem skrbi za varnost državljanov in občanov.