Soteska Vintgar. Foto: Srdjan Živulović/BoBo
Soteska Vintgar. Foto: Srdjan Živulović/BoBo
Skozi Vintgar
Obiskovalci hodijo po turistični poti. Foto: BoBo/Mirko Kunšič

Mi smo kot občina dali predlog za zmanjšanje prometa, civilna iniciativa pa nasprotuje kakršnemu koli prometu in parkiranju v vplivnem območju same soteske.

Peter Torkar, gorjanski župan
Soteska Vintgar
Prizor iz soteske Vintgar leta 2003. Foto: BoBo/Srdjan Živulović


Množični obisk povzroča prometne zamaške in zmanjšuje varnost ter kakovost doživljanja narave, zato občine na območju soteske iščejo rešitve za ureditev dostopov in razmišljajo o uvedbi krožnega enosmernega ogleda.
Prometna infrastruktura na območju Vintgarja ni prilagojena tako množičnemu obisku, je pojasnil vodja medobčinskega inšpektorata in redarstva Boštjan Omerzel. Zato to predstavlja izziv za občine Bled, Gorje in Jesenice. V preteklosti koordiniranega sodelovanja med občinami in upravljavcem soteske, to je Turističnim društvom Gorje, ni bilo, zdaj pa so občine enotno pristopile k iskanju rešitev.

Z vzpostavitvijo nove prometne infrastrukture, kakršni sta blejska severna obvoznica in obvoznica na Blejski Dobravi, se ponujajo nove možnosti, da bi se pritisk obiskovalcev in obremenitve okolja zmanjšali, je dejal Omerzel.

Uvedba krožnega enosmernega ogleda?
V prvi vrsti si želijo zagotoviti, da se okoliškim prebivalcem zaradi množičnega obiska soteske ne bi znižala kakovost življenja, je pojasnil gorjanski župan Peter Torkar. Hkrati želijo turistom zagotoviti varnost in polno doživetje lepot narave. Zato bi radi uredili celotno območje, dostop in parkirišča ter uvedli enosmerno krožno pot skozi sotesko.

Stanje prometa na tem območju je že nekaj let nevzdržno, zato je razbremenitev območja vstopne točke v Podhomu nujna, je opozoril Torkar in dodal, da so se na občini tako lotili priprave podrobnega prostorskega načrta, v katerem bi začrtali ureditev parkirišč in sanitarij.

Dnevno do 4.000 obiskovalcev
Zdaj pred vstopno točko v času poletne sezone parkira do 500 avtomobilov in dnevno tudi več kot 30 avtobusov, saj sotesko na dan obišče celo do 4.000 ljudi. Po novem načrtu bi bilo na tem delu parkirišč za največ 180 osebnih vozil in 11 avtobusov. Ostali bi lahko parkirali pred vasjo na približno 600 metrov oddaljenem degradiranem območju ob železniški progi.

Vendar se je ob teh načrtih pojavila civilna iniciativa. "Mi smo kot občina dali predlog za zmanjšanje prometa, civilna iniciativa pa nasprotuje kakršnemu koli prometu in parkiranju v vplivnem območju same soteske," je pojasnil Torkar in dodal, da bodo na pripombe ustrezno odgovorili.

Rešitev bi bila preusmeritev vseh obiskovalcev na zgolj jeseniško vstopno točko z Blejske Dobrave. Jeseniški župan Tomaž Tom Mencinger meni, da bi bilo to najbolj smiselno, saj so lani uredili obvoznico na Blejski Dobravi, uredili bi le še manjši del ceste do parkirišča in nato pot do vstopne točke in uredili sanitarije.
Vstop le na eni strani?
Ureditev vstopne točke zgolj na eni strani in vpeljava enosmerne krožne poti bi bila zelo pomembna tudi z vidika varnosti obiskovalcev, saj je v preteklosti že prihajalo do poškodb. Pot po soteski je na nekaterih delih namreč zelo ozka, obiskovalci pa v sotesko vstopajo tako iz Podhoma kot z Blejske Dobrave in se po isti poti tudi vračajo na izhodišče ter se srečujejo na ozkih poteh. Če bi uvedli vstop le z ene smeri, bi se vračali po poteh zunaj soteske.

"Občine smo skupaj že pripravile nekatere ukrepe za večjo varnost in boljšo prometno urejenost, da bi obiskovalci parkirali le na površinah, namenjenih parkiranju, in da bi to poletje, ko bo tekla rekonstrukcija ceste skozi Spodnje Gorje, avtobusi dostopali le z jeseniške strani," je po sestanku, ki so ga imeli na začetku tega meseca, povedal Torkar, ki upa, da bodo njihove ideje upoštevali tudi v Turističnem društvu Gorje, saj je uresničitev zamisli predvsem v njihovih rokah.
Vendar je predsednik Turističnega društva Gorje Janko Peterman pojasnil, da lahko obiskovalcem zgolj predlagajo enosmerni ogled, ne morejo pa jim tega določiti, saj je dostop urejen z obeh smeri, povratne poti zunaj soteske pa so relativno dolge. Za zdaj tudi še niso dokončno urejene in označene.

Če bi bila vstopna točka urejena le na eni strani, pa bi bil na tej strani še večji pritisk, kot je že zdaj. "To se nikakor ne bi izšlo, saj bi bile potem prometne težave še večje," je pomisleke predstavil Peterman, a zagotovil, da bodo glede oblikovanja rešitev sodelovali z občinami.

Civilna iniciativa zavrača trditve župana
V članku omenjena Civilna iniciativa VRŠČE se je odzvala na trditve, ki jih je na njen račun izrekel župan Peter Torkar. Objavljamo jo v celoti:
*
"Civilna iniciativa je že od začetka za celostno rešitev problema, ki nastaja v okolici Vintgarja. Vsekakor smo za to, da se dosedanja parkirišča obdržijo, se pravi v spodnjem delu vplivnega območja Vintgarja, pri vstopu, ki je v uporabi že skoraj odkar obstaja soteska Vintgar. Smo izključno proti temu, da se uniči zemljišče, ki je bilo vsa leta doslej namenjeno paši živine Agrarne skupnosti Podhoma v območju F3 cone v OPPN Vršče. Proti degradaciji zemljišča v zgornjemu delu zaradi izgradnje parkirišča za camperje in osebne avtomobile ter glampinga in campinga se je že do zaključka javne razgrnitve OPPN-ja 8. decembra s svojim podpisom opredelilo 152 nezadovoljnih občanov in občank občine Gorje, ki si ne želijo tovrstnega uničenja narave in se ne strinjajo z novonastalim OPPN Vršče. V tem ne vidijo rešitve. Če smo objektivni, je gradnja tovrstnih parkirišč popolnoma nesmiselna: zaradi tako majhnega števila parkirišč v osrčju vasice Podhom bi povzročili samo še večjo zmedo, saj bi množica 300 tisoč turistov še vedno prišla v osrčje vstopa v Vintgar, parkirišč bi bilo pa premalo, zato bi nastal kaos v prometu – organizirano usmerjanje in nadzor bi morali opravljati že v prvi fazi vstopa v Vintgar - z nakupom vstopnice. Ker projekt OPPN resnično ni rešitev za to vplivno območje Vintgarja, smo Civilna iniciativa Vršče s podporo občanov in občank Gorij podali alternativne predloge za rešitev problema, in sicer z ureditvijo parkirišč na obrobju Podhoma in Spodnjih Gorij, in predvsem na dosedanjih parkiriščih, ki so že zgrajena in urejena za parkiranje vseh vozil. S tem bi turisti lahko umirjeno in varno parkirali in na poti skozi vasi Podhom in Gorje doživeli celostno podobo našega kraja in posledično bi občina Gorje pridobila tudi pri razvijanju podeželskega turizma in razvoju podeželja. Z ureditvijo parkirišč na obrobju bi občina rešila velik del problema prometa v okolici Vintgarja. Izkoristila bi vse pločnike in pešpoti, namenjene pešcem in turistom, ki jih je do sedaj zgradila in bi celostno služile izboljšanju prometnega položaja na tem območju. Civilna iniciativa Vršče se je obrnila na več pristojnih služb za celostno ureditev problema, ki je nastal v Podhomu, in sicer na ministrstvo za okolje in prostor, Javni zavod Triglavski narodni park in na Zavod RS za varstvo narave Kranj. Slednji podpirajo prizadevanja Civilne iniciative Vršče, ki so, da na tem področju ne nastajajo nova parkirišča, ki bi degradirala naravno danost vplivne okolice Vintgarja in podpirajo predvsem uporabo dosedanjih parkirišč in parkirišč na obrobju vasi Podhom in Gorje za celostno in prijaznejšo rešitev vplivnega območja Vintgarja in Podhoma."

Mi smo kot občina dali predlog za zmanjšanje prometa, civilna iniciativa pa nasprotuje kakršnemu koli prometu in parkiranju v vplivnem območju same soteske.

Peter Torkar, gorjanski župan