Največ od 30. krajanov Vrbine se je preselilo na Črnile Foto: Goran Rovan
Največ od 30. krajanov Vrbine se je preselilo na Črnile Foto: Goran Rovan
Kmalu v Vrbini ne bo nihče stalno prebival, vas bodo porušili. Foto: Goran Rovan
Selitev iz naselja Vrbina ob JEK se bo zavlekla

Vse hiše, ki so jih izpraznili, so že podrte. V vasi je živelo okoli 30 ljudi. Prebivalcem naselja Vrbina, ki stoji v neposredni bližini krške jedrske elektrarne, so že ob izgradnji elektrarne v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja obljubljali, da jih bodo preselili. Vendar so se te obljube začele izpolnjevati šele leta 2007, ko so podpisali dogovor s krško občino in podjetjem Gen energija, ki bo preselitev tudi financiralo. Stala bo kar štiri milijone evrov. Čeprav bi moralo biti po načrtu letos preseljenih že vseh 14 družin, še ni tako.

Preselitev zamuja, ker niso bili pravočasno sprejeti prostorski akti. Župan občine Krško Miran Stanko pojasnjuje: "Gre predvsem za zamudo pri umeščanju teh objektov v prostor. Tako imamo v Dolenji vasi šele zdaj sprejet OPPN - občinski podroben prostorski načrt za to območje. S tem se seveda odpirajo tudi možnosti za ostalo stanovanjsko gradnjo na tem območju in ne zgolj za Vrbinčane." V 1.500-metrskem pasu, ki je zaradi bližine jedrske elektrarne prostor z omejeno rabo, lastniki niso smeli svojih hiš obnavljati, ne dograjevati ali preurejati, zato so se krajani odločili, da svoje domove zapustijo in se preselijo v kraj, ki so si ga sami izbrali. Pred dobrim letom so prve tri družine dobile ključe novih domov, ki so jim jih zgradili na Črnilah v Leskovcu pri Krškem. Letos so preselili še osem družin, tri pa še vedno čakajo, da jim zgradijo nove domove. Ena naj bi se na Črnile preselila že januarja 2014, dve pa v Dolenjo vas spomladi. Sicer pa so Vrbinčane preselili kar na šest lokacij, poleg omenjenih še na Polšco v Krškem, Goro, Kostanjevico in na Gmajno v Leskovcu pri Krškem.

Letos so v Vrbini porušili že osem od enajstih stanovanjskih hiš in gospodarskih objektov, po preselitvi bodo še preostale tri. Na območju vasi naj bi razvijali poslovne dejavnosti in tako zaokrožili tamkajšnjo poslovno cono. Ta se počasi polni. V njej so že poslovni prostori Gen energije ter podjetij SOP international in Saramati, pred časom pa se je začela gradnja razvojnega inštituta Zelen.

Za MMC Goran Rovan

Selitev iz naselja Vrbina ob JEK se bo zavlekla