Nove domove so s prerezom traku slovesno odprli: župan občine Krško mag. Miran Stanko, predstavnica prebivalcev Vrbine Ana Pajič in direktor GEN energije Martin Novšak. Foto: Goran Rovan
Nove domove so s prerezom traku slovesno odprli: župan občine Krško mag. Miran Stanko, predstavnica prebivalcev Vrbine Ana Pajič in direktor GEN energije Martin Novšak. Foto: Goran Rovan
Ključi hiš za prebivalce Vrbine

Vrbinčanom so preselitev obljubljali že takoj ob začetku gradnje jedrske elektrarne leta 1974, vendar je dokončna odločitev o tem padla šele aprila leta 2007, ko so dogovor o preselitvi soglasno podpisali krajani Vrbine, Občina Krško, GEN energija, Nuklearna elektrarna Krško in Agencija za radioaktivne odpadke. Podpisniki so soglašali, da se območje naselja dolgoročno uporabi v energetske namene in za zaokrožitev poslovne cone Vrbina in tehnološkega parka.

Skupno se bo v nove domove preselilo štirinajst družin. Poleg prvih treh družin - družine Nežič, Golob in Pavkovič, ki so ključe svojih stanovanjskih objektov na Poti na Črnile v Leskovcu pri Krškem prevzele danes -, se jih bo osem preselilo v prihodnjih dveh mesecih, tri pa v drugi polovici prihodnjega leta. Pet družin bo tako prebivalo v Leskovcu pri Krškem (štiri na Poti na Črnile in ena na Gmajni), štiri družine v Krškem, dve v Dolenji vasi, preostale tri pa na Jelšah, na Gori in v Kostanjevici na Krki.

Gradnjo novih objektov za krajane Vrbine, in to kar na šestih lokacijah, sta omogočila občina Krško in GEN energija. Občina Krško je sodelovala pri iskanju primernih nadomestnih lokacij, pri izdelavi projektne dokumentacije, pridobivanju gradbenih dovoljenj in izgradnji komunalne infrastrukture, za kar je do danes namenila okoli 370.000 evrov. Gradnjo nadomestnih objektov je prevzela GEN energija, kjer bodo za preselitev porabili več kot štiri milijone evrov.

Vse hiše v Vrbini nameravajo prihodnje leto odstraniti, tako da bodo omogočili, da se zaokroži tamkajšnja poslovna cona.
Prispevek si boste lahko ogledali danes ob 19.30 uri v Slovenski kroniki.
Za MMC Goran Rovan

Ključi hiš za prebivalce Vrbine