Krepko se je povečalo število kaznivih dejanj, zato prebivalci razmišljajo o uvedbi vaških straž.
Krepko se je povečalo število kaznivih dejanj, zato prebivalci razmišljajo o uvedbi vaških straž. "Občani, ki se soočajo s težavami, obupujejo," trdi Mesojedec. Foto: Bogdan Miklič Foto:
Romsko naselje Žabjak.
Romsko naselje Žabjak. Foto: Bogdan Miklič

Silvo Mesojedec pravi, da v Regijski civilni iniciativi (RCI) za reševanje romske problematike, ki ji predseduje, zaznavajo poslabšanje stanja. Krepko se je povečalo število kaznivih dejanj, zato prebivalci razmišljajo o uvedbi vaških straž. "Občani, ki se soočajo s težavami, obupujejo," trdi Mesojedec, ki dodaja, da je RCI na sestanku z direktorjem policije predstavil vse težave.

"Danes se vidi, da je bilo sprejetje Zakona o romski skupnosti napačna poteza. Takšnemu zakonu smo v RCI-ju nasprotovali, vendar bili preslišani," ugotavlja. Verjel je, da lahko z vstopom v stranko SDS več prispeva k reševanju romske problematike, vendar je zaradi njenega odnosa do te zadeve iz nje izstopil. Zastavlja si vprašanje, kaj bo z Dobruško vasjo, saj se je KZ Krka na RCI uradno obrnil za pomoč tako zaradi kraj poljskih pridelkov kot zasedbe njihovega zemljišča. "Ali se bližamo največjemu problemu na tem območju, ki bo daleč presegel Ambrus, in to zaradi popolnoma zgrešene politike v samostojni Sloveniji?" se sprašuje.
RCI se je kot članic komisije za pripravo strategije reševanja romske tematike pri mestni občini (MO) Novo mesto sestal z večino županov in članov komisij na območju jugovzhodne Slovenije. Stališča o poslabšanju situacije so si v glavnem enotna. "Glede na to, da ravno novomeški Romi tudi v ostalih občinah povzročajo ogromno težav, je ta strategija izredno pomembna," je prepričan Mesojedec, ki dodaja, da bo morala država spregledati, kakšne razsežnosti je dobila romska problematika, in spremeniti svoj pristop k njenemu reševanju.
Mesojedec pravi, da za zemljišče v Dobruški vasi vlagatelji izkazujejo interes, vendar težavo predstavljajo tam živeči Romi, zato meni, da bo morala država stvari vzeti v svoje roke. Zaradi slabšanja varnostne situacije so se predstavniki RCI-ja sestali s predstavniki policije. Ti so jim obljubili, da bodo do ponovnega sestanka v oktobru preverili varnostno situacijo in preučili možne ukrepe. "V okoljih, kjer policija ne posreduje in ne razišče kriminalnega delovanja Romov, je živa ideja o ustanovitvi vaških straž. Če se bo nezaupanje do policije stopnjevalo, bo do njihovega formiranja tudi prišlo, s tem pa do tragičnih dogodkov, ki si jih ne želimo," pojasnjuje Mesojedec, ki poudarja, da RCI ne spodbuja ustanavljanja vaških straž. Po njegovih besedah je problem tudi v tem, da država ne prisluhne Romom, ki si želijo drugačnega vedenja, in z "ustvarjanjem rezervatov" vzdržuje obstoječe stanje. "Poiskati bi bilo treba Rome, ki so se sposobni vključiti v družbo, in jim pomagati, na teh svetlih zgledih pa graditi naprej in prispevati k urejanju situacije," predlaga.
Mirnopeški občinski svetnik Zvonko Papež je povedal, da se je lani v primerjavi z letom prej število velikih tatvin v občini, ki so jih izvedli Romi, povečalo z osem na 38, medtem ko je število navadnih tatvin zraslo z 9 na 32. Ta trend se po njegovih informacijah nadaljuje tudi letos. "Pred kratkim, denimo, se je dvakrat zgodilo, da so Romi vdrli v stanovanjske hiše in izpraznili zamrzovalne skrinje. Težavo predstavlja tudi cesta na območju naselja Žabjek, kjer je vsaj 50 nelegalnih križišč, poleg tega so nam znani napadi Romov na krajane v gostinskih lokalih," navaja Papež.
Član RCI-ja iz Škocjana Bojan Jerak je dodal, da je ob ureditvi zadev na ravni državnih institucij upanje tudi za pozitivno reševanje romske problematike. "Tega ne pričakujem od aktualne oblasti, ki nima stika z realnostjo, saj pozablja, da imajo Romi tudi obveznosti in dolžnosti, ne samo pravic," je skeptičen Jerak.