dr. Janez Potočnik:Zeleno gospodarstvo kot priložnost za razvoj Foto: Goran Rovan
dr. Janez Potočnik:Zeleno gospodarstvo kot priložnost za razvoj Foto: Goran Rovan
Objekt za mehansko obdelavo mešanih komunalnih odpadkov je plod domačega znanja. Foto: Goran Rovan

Janez Potočnik, evropski komisar za okolje, je v krško občino prišel na povabilo Posavskega društva seniorjev menedžerjev in strokovnjakov ter Gospodarske zbornice Slovenije - Območne zbornice Posavje. Najprej je obiskal Komunalno stavbno podjetje Kostak in si potem v spremstvu ministra za kmetijstvo in okolje Franca Bogoviča ter krškega župana Mirana Stanka ogledal najsodobnejšo sortirnico komunalnih odpadkov v Kostakovem zbirnem centru v Spodnjem Starem Gradu, ki lahko v eni uri predela kar 15 ton odpadkov in iz njih izloči koristne surovine.

Ta objekt za mehansko obdelavo mešanih komunalnih odpadkov je plod domačega znanja in rok, saj je bil izdelan v Sloveniji. Opremo zanj je namreč izdelalo podjetje Willy Stadler, ki ima svoje proizvodne prostore v Veliki vasi pri Leskovcu pri Krškem.

Nova sortirnica, ki so jo predali v uporabo avgusta letos, je stala tri milijone evrov. Omogoča samodejno sortiranje koristnih odpadkov, tako da se bodo količine odpadkov iz krške in sevniške občine, ki jih bodo trajno odložili na novomeškem CeROD-u, bistveno zmanjšale. V krški občini pričakujejo, da bodo tako odložili le tretjino komunalnih odpadkov, zbranih v gospodinjstvih.

Prihodnje leto namerava Kostak v zbirnem centru pokriti obstoječo kompostarno, kjer predelujejo biološke odpadke, in v novem objektu postaviti še opremo za biološko obdelavo odpadkov z zaprtim sistemom kompostiranja. Tako bodo izpolnili tudi zahteve krajanov novonastale krajevne skupnosti Spodnji Stari Grad.

Živimo prek svojih možnosti
Ob obisku zbirnega centra se je Janez Potočnik v mali dvorani kulturnega doma v Krškem sešel še z direktorji in drugimi predstavniki gospodarstva iz Posavja in nanizal svoje poglede na temo "Zeleno gospodarstvo kot priložnost za razvoj".

Ob tem je ugotavljal, da - gledano v celoti - živimo prek meja svojih možnosti, da se je svet spremenil in da so naše danosti omejene. Poudaril je, da sta okolje in gospodarstvo tesno povezana in da bo treba gospodarstvo preusmeriti, tako da se bo ob tržni naravnanosti gospodarstva vključevala tudi skrb za okolje. Potočnik je ob tem še dodal: "Če trajnostni način ne bo vključen v vse vrste državnih politik, bo edina alternativa zakonodaja. Če ne bo šlo drugače, bo morala biti ta sprejeta tudi konfliktno, saj negiranje globalnih dogajanj drugega ne bo dopuščalo. Opozorila narave bodo tako nazorna, da se tega enostavno več ne bo dalo ignorirati."

Ob koncu je odgovarjal tudi na vprašanja udeležencev. Tako je predstavil svoje poglede na Naturo 2000, energetsko obnovo objektov, varovanje voda in gradnjo Teša 6. Po mnenju nekdanjega direktorja Kostaka Božidarja Resnika bi morali pri ravnanju z odpadki upoštevati, da so lahko odpadki tudi koristen in poceni energent.

Za MMC Goran Rovan