Žužemberški župan Franc Škufca je povedal, da so del lokalne ceste Dvor-Sadinja vas že prenovili v okviru gradnje suhokranjskega vodovoda, zdaj pa se bodo lotili še njenega preostanka, ki je dokaj uničen in slabo prevozen. Foto: BoBo
Žužemberški župan Franc Škufca je povedal, da so del lokalne ceste Dvor-Sadinja vas že prenovili v okviru gradnje suhokranjskega vodovoda, zdaj pa se bodo lotili še njenega preostanka, ki je dokaj uničen in slabo prevozen. Foto: BoBo

Žužemberški župan Franc Škufca je povedal, da so del lokalne ceste Dvor—Sadinja vas že prenovili v okviru gradnje suhokranjskega vodovoda, zdaj pa se bodo lotili še njenega preostanka, ki je dokaj uničen in slabo prevozen.

Tako bodo prenovili 450-metrski odsek lokalne ceste Dvor—Brezova Reber—Prečna od Dvora navzgor proti Mačkovcu pri Dvoru oz. v nadaljevanju proti Sadinji vasi. Ker ta še nima urejene javne kanalizacije, pa bodo hkrati v lokalno cesto vgradili njeno fekalno kanalizacijo.

Župan je dodal, da je zdajšnja dotrajana in prometno dokaj obremenjena cesta, ki dolino Krke in Dvor povezuje z Ajdovsko planoto, tudi preozka in nima urejenega vodnega odtoka. Cestne bankine so neutrjene, obcestne brežine pa zaraščene.

Ob širitvi ceste bodo zgradili tudi podporne konstrukcije in uredili javno razsvetljavo. Z njeno prenovo bodo okrepili lokalno prometno varnost, omogočili večjo prometno pretočnost in lažje cestno vzdrževanje.

Pri nekaj manj kot 370.000 evrov vredni naložbi bo z dobro polovico denarja po zakonu o financiranju občin sodelovala država. Dela nameravajo končati do prihodnjega poletja.