Povprečna neto plača je bila januarja 2016 v zasebnem sektorju dobre 4 evre nižja kot januarja 2014, plača v javnem sektorju pa se je v istem obdobju povišala za skoraj 32 evrov. Foto: Reuters
Povprečna neto plača je bila januarja 2016 v zasebnem sektorju dobre 4 evre nižja kot januarja 2014, plača v javnem sektorju pa se je v istem obdobju povišala za skoraj 32 evrov. Foto: Reuters

Prebivalci občine, v kateri sta med drugim tudi smučišče Krvavec in Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, v povprečju namreč zaslužijo 1.352,24 evra. Po vrsti ji sledijo Ivančna Gorica (1.199,36), Novo mesto (1.191,86) in Ljubljana (1.144,51).

V sklopu tematskega dneva lahko v spodnji infografiki preverite nekaj številk o stanju delavstva pri nas. Poleg občin z najvišjim prihodkom lahko preverite tudi občine z najnižjim povprečnim zaslužkom, preverite lahko stopnjo registrirane brezposelnosti in sektorje z največ zaposlenimi.

V rubriki zasebni in javni sektor pa lahko primerjate gibanje zaposlenih in povprečno neto plačo.