Pritiski na sindikaliste v Domu upokojencev Kranj. V drugem sindikatu zadovoljni, da jih vodi "razsoden gospodar"
V domu upokojencev Kranj so se odnosi med direktorico in sindikatom zaradi izplačevanja stroškov prevoza na delo zaostrili, spor pa se je preselil na sodišče, kar za DU Kranj pomeni visoke stroške ...
Direktorica doma upokojencev zavrača pritiske na sindikalno delovanje
Objavljeno: 11. junij 2018 ob 06:34
Kranj - MMC RTV SLO

Protestni shod
V SPSS-ju so zaradi nezadovoljstva z direktorico DU-ja Kranj organizirali protestni shod. V drugem sindikatu shodu ostro nasprotujejo, saj so zadovoljni, da jih vodi "pameten in preudaren gospodar, kot je naša direktorica". Foto: MMC RTV SLO/Aleš Kovačec
Upokojenci
V SZSS-ju opozarjajo na nevzdržne razmere za zaposlene v Domu upokojencev Kranj. Foto: Pixabay
ZSSS
Protestni shod SSZS-ja je podprla tudi predsednica Zveze svobodnih sindikatov Slovenije. Foto: BoBo
SZSVS
V Sindikatu zdravstva in socialnega varstva Slovenije so direktorici stopili v bran in navedli, da je v svojem dosedanjem delu poskrbela za skokovit napredek DU-ja Kranj. Foto: BoBo

V domu upokojencev Kranj so se odnosi med direktorico in sindikatom zaradi izplačevanja stroškov prevoza na delo zaostrili, spor pa se je preselil na sodišče, kar za DU Kranj pomeni visoke stroške odvetniških storitev.

Sindikalni zaupnici pa sta prejeli opozorilo pred odpovedjo. Direktorica pritiske na sindikat zanika, v drugem sindikatu pa so zadovoljni, da jih vodi "pameten in razsoden gospodar."

Do zaostritve odnosa med direktorico Doma upokojencev Kranj Zvonko Hočevar in Sindikatom zdravstva in socialnega skrbstva (SZSS) je prišlo zaradi zahteve sindikata po vračanju zaposlenim premalo izplačanih stroškov prevoza na delo. V DU-ju Kranj so leta 2010 s Sindikatom zdravstva in socialnega varstva (SZSVSS) sklenili dogovor, po katerem so vsem zaposlenim stroške prevoza obračunavali kot stroške bencina na podlagi razdalje od delovnega mesta, ne glede na to, ali se v službo vozijo z avtomobilom ali z javnim prevozom.

A z omejitvami, ki jih je pri obračunavanju kilometrine prinesel Zakon o uravnoteževanju javnih financ, je večina delavcev DU-ja Kranj za prevoz po tem dogovoru prejemala znatno manjši znesek za prevoz na delovno mesto, kot če bi prejemali znesek vozovnice javnega prevoza. Ta razlika je bil tudi eden izmed razlogov za ustanovitev sindikata SZSS, ki se je z direktorico leta 2015 tudi izpogajal za spremenjeno plačevanje potnih stroškov.

28 tisoč evrov premalo izplačanih potnih stroškov
Zapletlo pa se je pri zahtevi za vračilo premalo plačanih potnih stroškov. Direktorica je namreč to zahtevo pogojevala s tem, da bo zahtevala vračilo potnih stroškov od delavcev, ki naj bi po tem načinu plačevanja prejeli višji znesek od cene javnega prevoza. Po izračunih direktorice bi tako moralo 49 delavcev skupno vrniti 9.059 evrov preplačanih potnih stroškov, na drugi strani pa bi Dom upokojencev Kranj moral 73 delavcem vrniti 28.264 evrov premalo plačanih stroškov prevoza.

Predsednica SZSS-ja v DU-ju Kranj Nataša Malnar poudarja, da je direktorica nenehno pogojevala izplačilo premalo plačanih potnih stroškov s tem, da bo DU Kranj s tožbo zahteval tudi vrnitev preplačanih stroškov dela. "Kljub našim prizadevanjem nismo na noben način mogli doseči dogovora.« Po mnenju Mateja Jemca iz OO ZSSS-ja Gorenjske pa tudi ta zahtevek po vračilu ni utemeljen, saj na podlagi sodne prakse "delavec ni dolžan vračati preplačanih stroškov, če sam ni storil napake, na podlagi katere bi prišlo do napačnega obračuna," pri čemer pa Jemec poudarja, da sodne prakse, ki bi se nanašala konkretno na stroške prevoza, ni, "obstaja pa sodba v primeru previsoko obračunane plače, ki se lahko uporabi analogno," dodaja Jemec.

Opomin pred odpovedjo sindikalnima zaupnicama
Direktorica Zvonka Hočevar na naša vprašanja odgovarja, da so bili poskusi mirne rešitve na sestankih zbora sindikatov in dodaja, da so s SZSVS-jem in nečlani podpisali tudi sporazum o mirni rešitvi, medtem ko je SZSS "vztrajal pri svojem". In sicer zgolj pri vračilu potnih stroškov delavcem, ki so prejeli premalo potnih stroškov, ne pa tudi vračila delavcev, ki so dobili preveč. Po oceni Hočevarjeve je taka zahteva nezakonita.

Sočasno pa sta bili predsednica SZSS-ja v DU-ju Kranj Nataša Malnar in sindikalna zaupnica Eva Kovačec deležni tudi pisnega opozorila pred odpovedjo. Direktorica jima očita, da sta neprimerno napadli delavko v zvezi z najdenim "trikotnim sirom v skladišču perila". Pri tem je, piše v opozorilu, Nataša Malnar omenjeno delavko deset minut verbalno nadlegovala in jo ostro prekinjala z besedami "počakaj zdaj jaz govorim", to pa je delavko tako močno prizadelo, da je bila zaradi stresa pozneje tudi odsotna z dela.

Kletvica na delovnem mestu "povsem nedopustna"
Druga kršitev, ki jo direktorica očita Malnarjevi in je razvidna iz opomina pred odpovedjo, pa je parkiranje vozila na mestu, kjer parkiranje ni dovoljeno. Malnarjeva je po opozorilu avto preparkirala, s čimer pa je storila kršitev, saj je zapustila delovno mesto. Še huje! Ko se je po parkiranju vrnila, je svoji kolegivi Evi Kovačec rekla, »k… oni ki ima svoje parkirno mesto,« kar se je nanašalo na rezervirana parkirna mesta. S tem se je po mnenju direktorice neprimerno izražala na delovnem mestu, »kar je povsem nedopustno.«

V odgovorih na naša vprašanja je direktorica sicer zanikala, da bi šlo za pritisk na sindikalno delovanje. "Opozorilo pred odpovedjo (po starem: pisni opomin) je minimalni disciplinski ukrep, ki ga lahko izdam (razen ustnega opozorila). Zaradi varstva osebnih podatkov s konkretnimi podatki o dejanskih razlogih za podajo opozorila ne smem postreči, a zagotavljam, da imajo razlogi znake hudih kršitev obveznosti iz delovnega razmerja," je zapisala direktorica in dodala, da "za vse zaposlene velja, da je do kakršne koli oblike nasilja, pa naj si bo to fizično ali verbalno, ničelna toleranca."

Direktorica: Delavcu nismo dolžni predstaviti dokazov
Zanimivo pri tem pa je, da obe delavki, ki jima je bil izrečen opomin, nista imeli možnosti prikaza svojega pogleda na incident. Malnarjeva je sicer ob tem dejala, da je kolegico Kovačec k pogovoru povabila kot pričo prav zaradi bojazni, da bi očitek delavki na koncu izpadel kot verbalno nasilje. Malnarjeva ob tem poudarja, da ni šlo za verbalno nasilje, temveč za pogovor o sindikalnem delovanju in zavajajočih informacijah, ki naj bi jih omenjena delavka širila. Jemec ob tem poudarja, da so direktorico pozvali, naj postopek ugotavljanja incidenta izpelje dosledno, a je direktorica poudarila, da je podaja opozorila v pristojnosti delodajalca, ki sam presoja, kako huda kršitev je bila storjena, pri čemer delavcu ni dolžan predstaviti dokazov za očitane kršitve.

Dodatno so se pritiski na delovanje sindikata SZSS stopnjevali, ko so se pri SZSS-ju obrnili na medije in predstavili problematiko, povezano s pogoji za delo, kar vključuje tudi ukinitev raporta negovalkam, kar pomeni obveščanje zaposlenih o dogajanju v domu med njihovo odsotnostjo, prav tako pa so delavci zaradi pomanjkanja kadra preobremenjeni. Pri SZSS-ju so zato tudi organizirali protestni shod, s katerim so tudi pozvali direktorico k odstopu. Protestnega shoda se je udeležila tudi predsednica ZSSS-ja Lidija Jerkič in eden izmed podpredsednikov zveze David Švarc. Niso pa protestnega shoda podprli v sindikatu ZSVZ, temveč shodu nasprotujejo.

Drugi sindikat v bran direktorici
Predsednik SZSVSZ-ja Zvonko Vukadinovič je ob tem dejal, da za shod ni bilo utemeljenih razlogov, in s prstom pokazal na Natašo Malnar, za katero meni, da je bil njen odnos do njihovih sodelavk izredno nesramen. "Ker gojimo v zavodu ničelno toleranco do vseh oblik verbalnega nasilja, se nam ukrep direktorice ni zdel pretiran. V SZSVSS-ju in v vseh organizacijskih oblikah dela nam je bistven socialni dialog in medsebojno spoštovanje, zato ne sprejemamo nasilnega vedenja Nataše Malnar do sodelavcev. To se je še posebej izkazalo pred protesti, ko je predsednica sindikata Nataša Malnar pošiljala žaljiva sporočila svojim članom, ki se niso želeli udeležiti shoda."

Vukadinovič ob tem dodaja, da tudi ostro nasprotujejo zahtevi po odstopu direktorice, "saj je direktorica uspela pridobiti evropska sredstva in z evropskimi sredstvi zelo posodobiti dom, da so postelje električno dvižne, v nekaterih domovih imajo še železne z mrežami iz Avstro-Ogrske, s tem je direktorica storila maksimalen napor, da je delo zaposlenih olajšano do največje možne mere." Vukadinovič je tudi prepričan, da direktorica ne izvaja pritiska na sindikalno zaupnico. Poudarja, da so kadrovske težave v slovenskih domovih za starejše občane del širše problematike premajhnega plačila s strani ZZZS-ja, prenizkh cen storitev ter dejstva, da na trgu dela ni ustreznega kadra, na kar v sindikatu že dalj časa opozarjajo obe ministrstvi.

"Zadovoljni, da nas vodi pameten in razsoden gospodar"
Tako Vukadinovič kot tudi direktorica Hočevarjeva sta nam posredovala dopis z naslovom "Dovolj nam je!!!", ki naj bi predstavljal tako člane SZSVSS-ja kot tudi vse zaposlene, ki niso člani nobenega sindikata. Dopis, ki je nastal v času protestnega shoda, Nataši Malnar očita, da si "je drznila v imenu vseh zaposlenih dajati izjave v medijih", nadalje ji pripisuje odgovornost za krhanje medsebojnih odnosov z "lažno propagando in nenehnim razčiščevanjem nekih problemov za nazaj". Prav tako ji očita, da zlorablja sindikalno delovanje zaradi osebnih interesov.

V dopisu je med drugim zapisano tudi, da so zaposleni zadovoljni, "da nas vodi pameten in razsoden gospodar, kot je naša direktorica". Njej so tako pripisane zasluge za prijetno in moderno delovno okolje po prenovi doma, zagotovitev ustreznih pripomočkov za delo, ustrezno ureditev delovnega časa, ustrezno prehrano, ki v znak promocije zdravja po obroku zagotovi še sadje in jogurt. Prav tako so pohvaljene strokovne ekskurzije, možnost rekreacije in podobne ugodnosti za zaposlene. Hočevarjeva ob tem navaja, da ta dopis predstavlja dve tretjini od skupno 175 zaposlenih v DU-ju Kranj, sklicuje pa se tudi na absolutno podporo župana mestne občine Kranj Boštjana Trilerja.

Prvo tožbo dom upokojencev izgubil
Medtem se je problematika izplačevanja stroškov prevoza preselila na sodišče. Tako so tožbe vložili tako pri SSZS-ju za svoje člane, medtem pa so na strani doma upokojencev prav tako vložili tožbe zaradi preveč izplačanih stroškov prevoza za delo. V do zdaj edinem zaključenem primeru na prvi stopnji pa sodišče ni pritrdilo domu upokojencev, saj bi delavka morala po izračunih direktorice namesto na bližnji postaji na avtobus stopiti na 2 kilometra oddaljeni postaji, kjer bi bil prevoz cenejši. Sodišče temu stališču ni pritrdilo in tako delavki ni treba vračati domnevno preveč izplačanih stroškov prevoza.

Hočevarjeva ob tem navaja, da sodne prakse pri prevozih še ni, prav tako pa nimajo na voljo končnih odločb, ki bi bile pravna podlaga za ustavitev postopkov. "Če pa bi bila generalna končna odločitev sodišča, da delavci sploh niso dolžni vračati preveč izplačanih potnih stroškov, pa bi v celoti, v enkratnem znesku, skupaj z obrestmi, Dom vrnil denar vsem delavcem, tudi tistim, ki že obročno odplačujejo." Je pa ob tem pomenljiv podatek, da se je direktorica na sodbo, ki je pritrdila delavki, pritožila, "ker sodnica ni upoštevala vseh pravnih podlag".

"Kateri Slovenec pa se ne pritoži na sodbo?"
Pritožba direktorice na sodbo v korist delavke se ne zdi nenavadna niti Vukadinoviču, "če se skoraj vsi državni organi pritožujejo zoper vse odločitve sodišč celo v sodnih postopkih med organi, če ustavno sodišče razsoja 5 proti 4 in se v revizijah razveljavljajo sodbe višjih sodišč in se vračajo na začetek sojenja, mi pokažite Slovenca, ki se ne pritoži zoper zanj neugodno sodbo. Zakaj pa se direktorica ne bi. Torej!" Vukadinovič sicer dodaja, da so v SZSVS-ju skušali problem rešiti v okviru socialnega dialoga, končalo pa se je s tožbami, in poudarja, da so vladno stran že večkrat opozarjali na nejasne določbe glede povračil stroškov prevoza na delo in ogromne in nepotrebne administrativne stroške takih izračunov.

V SSZS-ju pa opozarjajo, da ima vztrajanje direktorice pri tožbah tudi finančne posledice za dom upokojencev. Tako naj bi po podatkih SSZS-ja samo za odvetniške storitve DU Kranj od začetka spora porabil okoli 10 tisoč evrov, kar je več, kot naj bi znašali vsi preveč izplačani stroški prevoza. Hočevarjeva ob tem poudarja, da do ustanovitve "njihovega sindikata leta 2015 Dom stroškov za odvetnike ali pravna svetovanja ni poznal. Obenem pa gre za ponovno zavajajočo navedbo, saj ne drži, da bi stroški, ki smo jih v zvezi s tem porabili za odvetniške storitve v zvezi s prevozi, presegli vsoto spornih zneskov." Natančna številka stroškov za odvetniške storitve ni znana.

Poleg stroškov za odvetnike tudi plačevanje piarovca
Spor s sindikatom pa bo terjal tudi druge stroške. Tako je Hočevarjeva potrdila, da so najeli za pomoč pri delu z mediji zunanjega strokovnega izvajalca za komuniciranje z javnostjo. Tako pomoč pri izvajanju komuniciranja z mediji izvaja podjetje MA marketing d.o.o., glede stroškov pa Hočevarjeva navaja, da je dogovorjena aktivnost za delo z mediji največ 800 evrov.

Jemec sicer ob tem navaja, da so se tudi zaradi očitkov o nesmiselni porabi sredstev, ki so posledica vztrajanja pri svojem, obrnili tudi na ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, a se na njihove očitke niso odzvali. Jemec ob tem pravi, da ima direktorica tudi močno politično podporo, saj je vidna članica stranke DeSUS, med drugim tudi občinska svetnica te stranke v občini Medvode, občinski svet pa jo je nedavno imenoval tudi v svet javnega zavoda ZD Medvode.

Luka Lukič
Prijavi napako

<< Pojdi nazaj
Komentarji
firtoh
# 11.06.2018 ob 06:43
Druga kršitev, ki jo direktorica očita Malnarjevi in je razvidna iz opomina pred odpovedjo pa je parkiranje vozila na mestu, kjer parkiranje ni dvoljeno. Malnarjeva je po opozorilu avto preparkirala s čimer pa je storila kršitev, saj je zapustila delovno mesto.
LOL..Na to pa res nimam komentarja.
taprauslovenc
# 11.06.2018 ob 06:51
Predlagam inšpektorjem da pod drobnogled vzamejo večino domov za ostarele v Sloveniji ,poglejte za kak drobiž delajo,koliko imajo prekoračene nadure,koliko dni nepretrgoma skupaj delajo,v razmerah kakšnih delajo(nekateri). Tudi mediji lahko malce bolj podrobno poročajo in veliko bo zgodb. Ljudje ki skrbijo za jesen ljudi in jim pomagajo in jih osrečujejo,bi morali biti motivirani da še bolj oskrbijo ostarele,pa so velikokrat izkoriščani,z nizkimi plačami,primerljivimi tistim o katerih govorijo zaposlene vrtca na Ptuju. Je to blaginja za vse? Politiki se radi pridejo slikat h kakšnemu upokojencu ki doživi lepo starost,da bi pa kdo pogledal za zaposlene ga pa ni.
paver
# 11.06.2018 ob 06:52
Skratka:kokošnjak!
štajerc64
# 11.06.2018 ob 09:08
ko predsednik sindikata govori, da je direktor super, nekaj smrdi.
ostale ovce gredo pa zraven na šišanje.
kako slovensko.
AM
# 11.06.2018 ob 07:57
"V DU Kranj so leta 2010 s Sindikatom zdravstva in socialnega varstva (SZSVSS) sklenili dogovor, po katerem so vsem zaposlenim stroške prevoza... "

Na njihovi spletni strani je zapisano: "Dom upokojencev Kranj je javni socialno varstveni zavod, katerega ustanovitelj je Republika Slovenija..."

Se pravi gre za javno podjetjem, katerega lastnik je država. Zanj bi morali veljati zakoni in kolektivna pogodbe, ne pa da se pogovarjajo "po domače". Direktorica takšnega dogovora sploh ne bi smela podpisati. Jo bo kdo krivdno odstavil? Od delavcev bodo zahtevali vračilo preveč plačanega, na drugi strani pa seveda povrnili razliko tistim, ki so jim izplačali premalo.

To je samo 1 primer. Le v koliko drugih državnih (in občinskih) podjetjih delajo po svoje, mimo zakonodaje ?
Banban
# 11.06.2018 ob 07:33
Lordstandish, rentabilnost je pomembna, pa na cigav racun tudi ni vseeno. Precej “poslovnih odlicnezev” sluzi na naizplacanih nadurah, mezdnih placah, abotno slabih malicah.....torej je slika lepa, na racun tistih z minimalcem, ki jim brisejo nadure.....
gospod iskreni
# 11.06.2018 ob 06:49
A niso domovi javni? Kaj ima kapitalizem s tem? Ocitno se dogajajo notranji boji na plecih nic krivih. Sam bi nagnal ob glavni akterki
kameničar
# 11.06.2018 ob 09:05
seveda gre za obračun na osebni ravni, katerega zgodba nima tukaj kaj početi in verjetno je naloga piarovca (kako grda ''slovenska'' beseda) da to spravi v medije...

je pa zanimivo da imajo v enem domu dva sindikata... me prav zanima koliko sindikatov je pri Akrapoviču, Boscarlu itd... in kako močan je sindikat v teh firmah...

živela država, kjer je oskrba v domu ostarelih dražja kot je pokojnina po 40 letih delovne dobe... živela država kjer lahko direktor zavoda na stroške davkoplačevalcev toži zaposlene za napačno parkiranje... in živela država kjer poznamo samo stavke javnega sektorja... nekateri pozabljajo od kje se črpa denar za javni sektor - in ne, niso to evropska sredstva...

na vsakem koraku lahko vidimo,beremo zgobe o zbiranju denarja za počitnice za otroke, katerih starši si ne morejo privoščit morja... 133.000 eur za maketo pa je povsem primerna cena...
wax
# 11.06.2018 ob 06:37
dejmo začet kar pobirat stave, koliko štrajkov bo to jesen . . .
taprauslovenc
# 11.06.2018 ob 08:19
Kateri zakon dovoljuje da zaposleni v domu ostarelih morajo delat po do 3 tedne neprekinjeno skupaj?
taprauslovenc
# 11.06.2018 ob 10:39
Ali mene občutek vara ali pa je res da so v večini domov direktorice?
Poznam direktorico ki je delavki po končanem porodniškem stažu(2 otrok) dejala da bo za nekaj časa dovolj in je potrebno delat. In ko so zaposleni v domu prosili za dvig plač,ki so katastrofalni nizke bile(so še sedaj nizke) je odvrnila da so si sami krivi za kar so se odločili. In ta direktorica ima skoraj vsak drug dan nova oblačila...........ja to je blaginja za vse,kot je rekel pred dnevi nekdo
el CARTEL
# 11.06.2018 ob 10:01
Druga kršitev, ki jo direktorica očita Malnarjevi in je razvidna iz opomina pred odpovedjo pa je parkiranje vozila na mestu, kjer parkiranje ni dvoljeno. Malnarjeva je po opozorilu avto preparkirala s čimer pa je storila kršitev, saj je zapustila delovno mesto.

direktorica očitno izvaja mobing nad predstavniki sindikatov.
to je kršitev delovne zakonodaje, saj je sindikalno delovanje legalno.

čas je za odstop direktorice.
če noče sama odstopit pa naj jo odstavijo.
Borc984
# 11.06.2018 ob 10:38
In potem, naj bi takšnim ljudem, ki jim za čisto nič drugega ne gre, kot za denar in lastni ego, zaupali, da bodo skrbeli za naše starejše/obolele državljane?
Sploh si ne morem predstavljati, če se tu za nek drobiž kregajo, kako morajo potem šparati pri tistem največjem stroškovnem nosilcu, ljudem, zaradi katerih so tam?
Jaz vam ne zaupam crknjene miši!
rabelj
# 11.06.2018 ob 08:14
Meni pa vse skupaj deluje kot spor na osebni ravni kjer take pravne formalnosti služijo le kot izgovor. Taki ljudje se lahko skregajo tudi zaradi napačno parkiranega avtomobila ;)
hepan
# 11.06.2018 ob 10:35
Hlastanje delodajalcev za denarjem je presegel epske razseznosti. Zivel neokapitilazem!
el CARTEL
# 11.06.2018 ob 09:59
tile "direktorji" zavodov, uradov in podobno

se obnašajo kot lokalni šerifi, ki delajo karkoli hočejo.

menim,d a vse to bolje delovalo brez teh zdraharjev z velikim egom. odstranit!
SamoRes
# 11.06.2018 ob 06:40
direktorica poudarila, da je podaja opozorila v pristojnosti delodajalca, ki sam presoja kako huda kršitev je bila storjena, pri čemer delavcu ni dolžan predstaviti dokazov za očitane kršitve.

Kapitalizem v vsem sijaju
Slovenec34
# 11.06.2018 ob 14:41
Gotovo je nekaj - ta direktorica je bolj gradbinka...delavcem in oskrbovancem krati pravice, plačila in osebno integriteto. Na ta način prihrani, da ima za gradnjo. Zakaj se gradi, je večini jasno. Da ima(mo) vsi nekaj od tega, mar ne?
Sindikat je z direktorico iz preprostega razloga – ker ima vodstvo sindikata koristi. Medtem, ko je članom obljubljeno marsikaj. Če ne gre tako, pa z grožnjami s tožbami – ki se dejansko izvajajo.
Sramota kako lahko ena oseba s svojimi egoizmom skrha odnose med zaposlenimi.

Nekdo je pisal, da bi nagnal glavni akterki. Če ima s tem v prvi vrsti direktorico, se z njim strinjam
Juhu
# 11.06.2018 ob 11:23
Še dobro da ni direktorica psihiatrije, saj ne bi vedeli, kdo je tu nor.
theone
# 11.06.2018 ob 07:07
Ko hoce drzavni medij javno zdravstveno ustanovo prikazat kot kapitalskega monstruma kjer cilj opravicuje sredstva..
priceless
taprauslovenc
# 11.06.2018 ob 10:43
Kaj bi naj delal sir v omari s perilom,je stvar sanitarne inšpekcije.Je pa logično,da jih je podrejeni napela,

a se ti ne zdi žalostno in kruto da ljudje takole skrivajo da imajo kasneje za pojest,ali pa da nesejo domov? A ni to žalostno kaj beremo,medtem ko na naš račun živijo ljudje sumljivih zgodovin in za katere ne veljajo nobena pravila,zakoni,...
res je da se hrana ne bi smela skrivati,ampak če bi zaposleni dobivali dostojne plače se to ne bi dogajalo. A veš da so firme kjer ni organizirane prehrane,plače pa majhne in z povrnitvijo stroškov prehrane si zaposleni rešujejo stiske da sploh ne jedo in tako privarčujejo tistih 80 eur ali več. Ali ni to sramotno v tem času,?????
Bivši uporabnik
# 11.06.2018 ob 07:17
kako lhko pisete o kapitalizmu v javni ustanovi. Pa saj a ni to vse nase, iz enega zepe v drugega. Mene kot drzavljanu in defacto solastniku teh ustanov je pomembno da delajo rentabilno
firtoh
# 11.06.2018 ob 11:37
taprauslovenc
Se strinjam s tabo.Sem delal na oddelku,ko sem imel pripravništvo.Samo mi smo si zadeve,ki jih pacienti niso pojedli(jogurt,sadje...) shranili v hladilnik v čajni sobi.Tukaj pa je očitno befel,da vse kar varovanci ne pojedo,vrnejo v kuhinjo,ker je treba šparat.
Po drugi strani pa,če nadrejena(domnevam,da je Malnarjeva medicinska sestra)tega ne bi obravnavala,bi se ji vrnilo kot bumerang,ker je odgovorna za vse,kar se na oddelku dogaja.
firtoh
# 11.06.2018 ob 10:27
Direktorica jima očita, da sta neprimerno napadli delavko v zvezi z najdenim "trikotnim sirom v skladišču perila". Pri tem je, piše v opozorilu, Nataša Malnar omenjeno delavko deset minut verbalno nadlegovala in jo ostro prekinjala z besedami "počakaj zdaj jaz govorim", to pa je delavko tako močno prizadelo, da je bila zaradi stresa pozneje tudi odsotna z dela.
Mislim..Vi to resno!?Kaj si kaj moji praktikanti mislijo o meni?
Delavka je očitno pospravila na začasno skrivališče sir,ki je varovancem ostal od zajtrka.Kaj bi naj delal sir v omari s perilom,je stvar sanitarne inšpekcije.Je pa logično,da jih je podrejeni napela, in je tudi logično,da najprej povem,kaj si o problemu mislim jaz,potem pa tvojo verzijo.
gospod iskreni
# 11.06.2018 ob 08:18
Itak da je spor na osebni ravni. Sklepam da sindikalistka hoce postati direktorica. Ena in druga se morata vprasati kdo je zaradi koga tam, drugi zaradi njiju, ali one zaradi drugih
ambrovec
# 11.06.2018 ob 20:11
Glede na to, da država v največji meri poravnava stroške oskrbe varovancem, bi se morala veliko bolj zanimati za delo domov. Njihova inšpekcija bi morala biti zelo močna in stalno nadzirati obseg in kvaliteto dela zaposlenih v domovih. Vsak pritožba varovanca ali njihovih svojcev bi morala avtomatsko priti do vodstva doma in istočasno tudi do inšpekcije! Le na ta način bi se lahko dvignil nivo oskrbe.
Sistemsko pa je tako ali tako treba deliti varovance v dva razreda oziroma tipa domov: domove za starostnike in negovalne bolnišnice, ki bi morale prevzeti dementne in nepokretne varovance.
foxhunt
# 11.06.2018 ob 08:07
@wax dejmo začet kar pobirat stave, koliko štrajkov bo to jesen . . .

odvisno od barve vlade. Čakam štrajk sindikalista Šrukja, ki ne bo pustil 100 dni miru novi vladi.
zapravico
# 11.06.2018 ob 10:10
Vprašajte koliko imajo plače sindikalisti
Samotna Duša
# 11.06.2018 ob 12:23
Grozljivka, kam je odšla preprosta POŠTENA ZDRAVA pamet! Kdo je še sploh razsoden? Sem brala tudi komentarje. Ja, pa dva sindikata v enem JAVNEM domu starejših! Kaj se to pravi, pravdanje zaradi potnih stroškov? Niso zakoni jasni!?! Je direktorica Doma starejših v Kranju boginja ali kaj? Sindikati so v našem grobem neoliberalnem kapitalizmu vedno bolj trn v peti! Kaj pa, če je tisti trikotnik sira od oskrbovanca/oskrbovanke zašel med perilo? Kolikor imam sama, sicer zelo redke izkušnje s starimi ljudmi... Edino, dokler sta moja starša živela, sem osnovno zanju postorila pri njiju DOMA. Pred mnogimi leti sem obiskovala eno znanko v Domu starejših občanov, kako je shranila hrano za nas in hrano skrivala v omari... Njena snaha je ob obiskih morala vedno pregledovati omaro svoje tašče.
NE bodite ponoreli in ZDRAVO PAMET v možgane! VSI skupaj!
SF0100
# 11.06.2018 ob 08:14
sindikati so brez veze...

vsak je sam svoje sreče kovač, sindikati samo zagotavljajo, da če nekdo ven glavo pomoli, dobi takoj po buči...

vsi enaki pri plačilu, vsi pa vemo, da nismo vsi enaki pri delu... sindikati skrbijo, da bi bil status quo, kar je slabo za pridne...

tako, da če si priden sindikata ne rabiš, rabijo ga lenuhi