Čistilke v družbi Aktiva Čiščenje so se zaradi po njihovih navedbah nevzdržnih razmer za delo začele sindikalno povezovati. Dve najdejavnejši pa sta prejeli odpoved. Foto: BoBo
Čistilke v družbi Aktiva Čiščenje so se zaradi po njihovih navedbah nevzdržnih razmer za delo začele sindikalno povezovati. Dve najdejavnejši pa sta prejeli odpoved. Foto: BoBo
Velenje
Direktor ŠC-ja Velenje poudarja, da je v ceno zajeto tudi urejanje okolice in vsa potrebna oprema, zato preračun stroškov zgolj na delo čistilke ni ustrezen. Foto: BoBo
Čistilka
Najglasnejša med čistilkami, ki so opozarjale na veliko količino dela in zdravstvene posledice, je odpoved prejela med čakanjem na operacijo. Foto: BoBo

vse dosedanje čistilke, razen tistih, ki so se sindikalno organizirale.

Čistilni servis Aktiva Čiščenje, prek katerega delo opravljajo čistilci in čistilke v ŠC-ju Velenju, je za štiri mesecev čiščenja izstavil račun za skoraj 1,5 milijona evrov. A pri tem v sindikatu VIR opozarjajo, da so delovne razmere za čistilke postajale iz leta v leto slabše. "Najprej so težave s številom delavcev glede na normative, saj je na koncu moral en čistilec opraviti delo, ki bi ga po normativih morala opravljati dva ali celo trije," je opozorila Ana Jakopič iz sindikata VIR. Poleg tega so bili delavci deležni vse intenzivnejših pritiskov vodij operative, delo pa opravljali za minimalne prihodke.

Zaradi povečevanja normativov so številni delavci imeli tudi zdravstvene težave, zlasti s hrbtenico in sklepi, zato so se skušali sindikalno organizirati in opozoriti na svoj nezavidljiv položaj. "Direktorja ŠC-ja Velenje smo pozvali tudi k neposredni zaposlitvi čistilcev in čistilk, saj je po naših večkrat preverjenih informacijah v šolskem centru delalo deset, včasih pa tudi sedem čistilcev, kar pomeni, da je ŠC Velenje v praksi plačeval astronomskih 3.117 evrov mesečno za enega delavca," je poudarila Ana Jakopič. A jim je direktor Janko Pogorelčnik dejal, da sta primarno poslanstvo ustanove vzgoja in izobraževanje.

Namesto Aktive zdaj čisti Aktiva TS
Kljub temu so se v ŠC-ju Velenje odločili za prenehanje sodelovanja z družbo Aktiva Čiščenje in po izteku pogodbe na novem razpisu kot pogoj navedli, da mora storitev opravljati invalidsko podjetje. Na razpis pa se je prijavilo invalidsko podjetje Aktiva TS, ki je tako kot družba Aktiva Čiščenje v 100 odstotni lasti skupine Aktiva. S tem manevrom so v ŠC-ju Velenje, tako trdi Ana Jakopič, družbi Aktiva omogočili nadaljevanje lukrativnega posla in obenem omogočili tudi, da se v družbi Aktiva odrečejo delavcem, ki so se sindikalno aktivirali.

Popolnoma paradoksalno se Ani Jakopič zdi tudi to, da je po mnenju direktorja ŠC-ja Velenje šlo za delo, ki ga zdravi ljudje, ki so postajali delovni invalidi, ne morejo opravljati, zdaj pa je najel invalidsko podjetje. Dodatno jo moti, da jim je direktor kot razlog za prenos čiščenja na zunanje izvajalce navedel dejstvo, da so stroji za čiščenje zelo dragi, zdaj pa, tako Ana Jakopič "za delo s stroji iščejo invalidsko podjetje".

Direktor: Moramo izpolniti kvote zaposlenih invalidov
Direktor ŠC-ja Velenje Janko Pogorelčnik je v odgovoru na naša vprašanja navedel, da v ŠC-ju storitve čiščenja izvaja zunanji izvajalec že od leta 1990. Po njegovem mnenju je skupina Aktiva izpolnila vsa njihova pričakovanja na tem področju. Na vprašanje, zakaj so na novem razpisu po preteku zadnje pogodbe z Aktivo kot pogoj navedli invalidsko podjetje, pa Pogorelčnik odgovarja, da mora Šolski center Velenje po obstoječi zakonodaji zaposlovati tri odstotke invalidov, kar v konkretnem primeru pomeni šest delavcev invalidov.

"Ob načrtovanih upokojitvah bi za uveljavljanje kvote potrebovali dodatno tri delavce. Za enega manjkajočega delavca iz tega naslova je v sklad treba letno prispevati približno 7.000,00 evra, za tri delavce za tri leta pribl. 60.000,00 evra. To je bil temeljni razlog, zakaj je bilo javno naročilo pridržano za invalidsko podjetje," je še navedel Pogorelčnik. Dodal je tudi, da je pogodbena mesečna cena za čiščenje 24.467 kvadratnih metrov površin 32.095,21 evra, v kar so vključeni vsi stroški čistil, potrošnega materiala, delovne opreme, zaščitne opreme, toaletnega materiala, urejanje okolice in podobno, zato po njegovem mnenju ni mogoče preračunati cene zgolj v delo čistilk.

"ŠC nima ustrezne opreme in materiala"
Pogorelčnik je še navedel, da je bil razpis objavljen tudi v Uradnem listu EU-ja, zato bi se nanj lahko prijavil najširši krog kandidatov. "Ocene, da so storitve lahko cenejše, če jih izvaja javni zavod sam z zaposlenimi delavci, nikakor ne vzdržijo zakonsko zahtevane cene dela, materiala, organizacije dela in tehnične opreme. Javni zavod ne more zagotavljati tehnologije čiščenja na ravni, kot jo zagotavlja specializiran in ustrezno tehnično opremljen zunanji izvajalec, vsaj naše izkušnje so v prid zunanjemu izvajalcu," je še dodal Pogorelčnik in poudaril, da je skupina Aktiva zagotavljala zadostne kadrovske in tehnične zmogljivosti ter pravočasno izvedbo storitev.

Odpuščena po opozarjanju na slabe razmere
Po preteku pogodbe s podjetjem Aktiva Čiščenje in sklenitvijo nove pogodbe s podjetjem Aktiva TS, ki je sicer lastniško povezano z družbo Aktiva, pa je po navedbah sindikatov spremljala tudi prezaposlitev čistilcev in čistilk, ki so pred tem delali pri Aktivi, pri čemer pa drugo podjetje ni zaposlilo delavcev, ki so se sindikalno organizirali. Dve delavki sta tako dobili odpoved, medtem ko članom sindikata še niso ponudili možnosti prezaposlitve na podjetje Aktiva TS.

Med odpuščenima delavkama je tudi Rajka Tomič, ki je po prezaposlovalnem manevru družbe Aktiva ostala na zavodu za zaposlovanje. "Sama sem še razmeroma mlada, bolj me pa skrbi za starejše kolegice," je dejala Tomičeva in dodala, da jo je ta odpoved šokirala, zlasti zato, ker je mati samohranilka. Dodatno je izpostavila to, da ji je odpoved vročil detektiv med bolniško odsotnostjo, saj čaka na operacijo. "V času dela pri Aktivi sem zdravstveno oslabela tako v fizičnem kot tudi psihičnem smislu."

VIR: Odpoved iz poslovnih razlogov ni vzdržna
Tomičeva ob tem dodaja, da so imele sodelavke voljo do dela, a od prihoda Aktive so sledile minimalne plače, grožnje in šikaniranja, normativi glede kvadrature čiščenja, ki presega običajno osemurno delo. "Če Aktiva ni sposobna skrbeti za delavce, bi lahko to dejavnost prevzelo drugo podjetje." Tomičeva dodaja, da morajo sodelavci, ki so ostali v ŠC-ju Velenje, zdaj čištiti še prostore, ki sta jih čistili odpuščeni delavki.

Poleg Tomičeve je o svojem položaju spregovorila tudi Zorica Zupan, ki je bila na ŠC Velenje napotena iz Osnovne šole Šoštanj, kjer so pred desetimi leti del storitev čiščenja prenesli na zunanjega izvajalca Aktivo. Med delom na ŠC-ju Velenje se je tudi včlanila v sindikat, potem pa so jo ponovno preusmerili na Osnovno šolo Šoštanj. "Zakaj so nas dvakrat prestavili, ne vem, saj nam nihče ni tega pojasnil," poudarja Zupanova in dodaja, da imajo tudi na Osnovni šoli Šoštanj visoke normative glede kvadratnih metrov, ki jih morajo očistiti, prav tako pa so v bistveno slabšem položaju kot del njihovih kolegov, ki so ostali neposredno zaposleni pri osnovni šoli.

Javna sredstva za kršenje pravic delavcev
"Dejstvo je, da je bila Rajka Tomič najglasnejša z zahtevami glede spoštovanja delavskih pravic," ob tem poudarja Ana Jakopič in dodaja, da se je Tomičeva edina tudi javno izpostavljala in v medijih spregovorila o slabih delovnih razmera. "V podjetju je zato veljalo, da je Rajka neformalna predsednica sindikata, čeprav formalno ni nikoli bila niti sindikalna zaupnica, so ji pa delavci zelo zaupali," je še dodala Jakopičeva. Ana Jakopič je tudi prepričana, da je odpoved iz poslovnih razlogov neutemeljena, saj družba Aktiva opravlja svojo dejavnost na več lokacijah v Velenju in izguba enega posla, ki ga je tako in tako prevzelo hčerinsko podjetje, ne more biti razlog za ukinitev delovnih mest. Prav zato bodo v sindikatu vložili tožbo zaradi nezakonite odpovedi delovnega razmerja.

Sekretar OO ZSSS Gorenjske Matej Jemec pa je opozoril, da so šolski zavodi v javni lasti. "Skratka, porablja se državni denar za kršenje pravic delavcev." Jemec meni, da bi javne ustanove morale skrbeti tudi za položaj delavcev, ki delajo pri njih. "Veliko vprašanje je, ali nam bo vrednota ohranjanje pravic delavcev ali pa si bomo nadeli plašnice in gledali samo na bilance." Zlasti je to vprašanje po Jemčevem mnenju pomembno pri izobraževalnih ustanovah. O spornih praksah v aktivi so delavke sicer že pred nekaj časa opozarjale v oddaji Tednik, a se njihov položaj po navedbah Jemca ni bistveno spremenil. "Direktor ŠC-ja Velenje se je kljub tem javnim opozorilom odločil podpisati s pogodbo s tem podjetjem."

Aktiva Čiščenje očitke zavrača
Za komentar na očitke smo se obrnili tudi na družbo Aktiva Čiščenje, kjer so podobno kot direktor ŠC-ja Velenje poudarili, da je pogodbena cena s ŠC-jem vključevala poleg rednega čiščenja tudi urejanje okolice in izvedbo zimske službe v skupni površini več kot 14 tisoč kvadratnih metrov. Poleg tega je pogodba vključevala tudi odvoz odpadkov, odstranjevanje starih in nanos novih talnih premazov, voskanje ter poliranje parketa in druge tovrstne dejavnosti.

Poudarjajo, da je bilo na lokaciji ŠC Velenje med izvajanjem pogodbe vsak dan prisotnih od 15 do 23 delavcev, pri čemer pa naročnik ni pogojeval števila dnevno prisotnih delavcev, temveč je zahteval kakovostno opravljeno storitev. "Vsi delovni normativi v družbi Aktiva čiščenje, d. o. o., bodisi v zdravstvu, šolstvu, turizmu, industriji …, so prilagojeni specifiki posameznega objekta ter pogodbeno določenemu obsegu del. Normativi so povsem usklajeni s pravili stroke, kar pomeni, da jih povprečen delavec lahko doseže," so še zapisali v družbi.

Obenem v družbi Aktiva Čiščenje poudarjajo, da svojim zaposlenim redno izplačujejo plače, prispevke, regres in druge zakonske in pogodbene obveznosti. "Čistilke prejemajo zakonsko določeno minimalno plačo, enako, kot jo prejemajo čistilke tako v zasebnem kakor tudi v javnem sektorju," še dodajajo v podjetju, kjer obenem poudarjajo, da so zaradi izteka pogodbe v ŠC-ju Velenje odpovedali pogodbi dvema delavkama, zavračajo pa navedbe, da sta bili odpuščeni zaradi vključenosti v kateri koli sindikat.