V požarni vodi so bili preseženi fizikalno-kemijski parametri, ki kažejo na onesnaženost z organsko maso, dušikovimi in fosforjevimi spojinami, fenoli, benzenom, toluenom, borom, kobaltom, železom in manganom, adsorbljivimi organskimi halogeni, cianidi prost, anionskimi in neionskimi tenzidi, nonilfenoli, oktilfenoli in bisfenolom A. Foto: BoBo
V požarni vodi so bili preseženi fizikalno-kemijski parametri, ki kažejo na onesnaženost z organsko maso, dušikovimi in fosforjevimi spojinami, fenoli, benzenom, toluenom, borom, kobaltom, železom in manganom, adsorbljivimi organskimi halogeni, cianidi prost, anionskimi in neionskimi tenzidi, nonilfenoli, oktilfenoli in bisfenolom A. Foto: BoBo

V poročilu Arsa je navedeno, da je vodo iz dveh vodnjakov, ki je zaradi črne barve in vonja po fekalijah vznemirila domačine, onesnažila požarna izcedna voda, ki je s površinskim odtokom dosegla oba vodnjaka.

"V odvzeti vodi so bili preseženi okoljski standardi za kovine. Zaradi vonja po fekalijah je bila izvedena mikrobiološka analiza vzorcev. V obeh vzorcih je določeno preseganje tako Escherichia coli kot tudi enterokokov. Rezultati kažejo, da so v vodi presežene mejne vrednosti za mikrobiološke parametre v odpadni vodi," še navaja poročilo Arsa.

Odkrili tudi pesticide
Močno onesnažena je tudi požarna izcedna voda, v kateri so poleg sredstev za gašenje in ostankov sežgane plastike odkrili pesticide in farmacevtske učinkovine. V požarni vodi "so bili preseženi fizikalno-kemijski parametri, ki kažejo na onesnaženost z organsko maso, dušikovimi in fosforjevimi spojinami, fenoli, benzenom, toluenom, borom, kobaltom, železom in manganom, adsorbljivimi organskimi halogeni, cianidi prost, anionskimi in neionskimi tenzidi, nonilfenoli, oktilfenoli in bisfenolom A". V vzorcu požarne vode so našli tudi kofein, ki je značilen za komunalne odpadne vode, in nekatera zdravila, so pojasnili pri Arsu.

Nacionalni inštitut za javno zdravje je v ponedeljek glede onesnaženja vodnjakov v bližini požarišča opozoril, da voda iz teh vodnjakov ni primerna za uporabo. Na območju podružnice podjetja Ekosistemi v Zalogu pri Straži, ki se ukvarja s proizvodnjo vseh vrst lesnega goriva in proizvodnjo trdnih goriv iz nenevarnih odpadkov, je zagorelo v četrtek, 20. julija.

Na izredni seji svetnikov Občine Straža so prejšnji četrtek predstavili podatke podrobnejših okoljskih analiz. Te kažejo, da so vsa vzorčena živila varna in skladna, zrak ni bil trajno onesnažen, prav tako ne Krka. Problematična je predvsem močno onesnažena izcedna požarna voda.