Straškim svetnikom so predstavili tudi zadnje poročilo Nacionalnega inštituta za zdravje, ki povzema, da so bila vsa vzorčena živila varna in skladna, kljub temu pa prebivalcem svetujejo, naj bodo pri uživanju pridelkov z okolice požarišča previdni in naj jih skrbno operejo Foto: BoBo
Straškim svetnikom so predstavili tudi zadnje poročilo Nacionalnega inštituta za zdravje, ki povzema, da so bila vsa vzorčena živila varna in skladna, kljub temu pa prebivalcem svetujejo, naj bodo pri uživanju pridelkov z okolice požarišča previdni in naj jih skrbno operejo Foto: BoBo

Poročilo opozarja predvsem na onesnaženost izcedne požarne vode, ki se je stekala na njive južno od požarišča. Kot je glede na analizo, ki jo je občina ločeno naročila pri Nacionalnem laboratoriju za zdravje okolja in hrano, povedal njegov predstavnik Dušan Harlander, pa je ta močno kontaminirana.

V tej vodi so namreč poleg ostankov zgorele plastike prisotni tudi ostanki zdravil, težkih kovin, antibiotikov, hormonov, formaldehida in tudi fenolov oz. ostankov nevarnih odpadkov. Vodo je zato treba izčrpati in očistiti, če pa se je vpila v zemljino, bo treba to tudi odstraniti. Tako onesnažena voda bi namreč lahko pronicala v bližnjo Krko in povzročila množičen pogin rečnega življa.

Stanje Krke bodo še spremljali
V poročilu agencije za okolje (Arso) je sicer navedeno, da tla drugje niso trajno onesnažena, nevarnost onesnaženja podzemne vode pa je zaradi geološke strukture tal majhna. Prav tako ni trajno onesnažen zrak, saj so preseganje dnevne koncentracije delcev PM 10 v zraku zabeležili le tretji dan požara. Krka prav tako ni onesnažena, bodo pa njeno stanje še spremljali.

Straškim svetnikom so predstavili tudi zadnje poročilo Nacionalnega inštituta za zdravje, ki povzema, da so bila vsa vzorčena živila varna in skladna, kljub temu pa prebivalcem svetujejo, naj bodo pri uživanju pridelkov z okolice požarišča previdni in naj jih skrbno operejo, še naprej pa naj bodo previdni tudi pri gibanju na prostem.

Lastnik Ekosistemov obljublja sanacijo
Pred svetnike je stopil tudi lastnik podjetja Ekosistemi Tomislav Kovačič, ki je znova zatrdil, da na območju podružnice v Zalogu ni bilo nevarnih odpadkov. Predstavil je tudi sanacijski načrt, ki do konca leta predvideva celotno sanacijo neposredno prizadetega območja, objektov in odpadkov. Če bodo tako pokazale analize, pa bodo odstranili tudi onesnaženo zemljino in jo nadomestili.

Sanacijo so začeli 31. julija, najkasneje do konca januarja prihodnje leto pa nameravajo na Slovaško izvoziti večje količine plastičnih odpadkov, ki so ostali na območju pogorelega obrata, je še napovedal Kovačič.

Svetniki ne želijo več Ekosistemov
Svetniki so po krajši razpravi nato soglasno sprejeli več sklepov. Med drugim so skupaj z občino zahtevali nadzor nad ustreznostjo izvajanja ukrepov po požaru in oblikovanje strokovne komisije za odpravo vseh posledic požara.

Zahtevajo tudi, da se podjetje Ekosistemi sanacije in odprave posledic loti tudi po finančni plati, da vlada zagotovi denar za podporo pri pridobivanju informacij in podatkov, občinski svet pa daje pobudo za začetek postopka spremembe občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje gospodarske cone Zalog, s čimer bodo zagotovili, da se dejavnost omenjenega podjetja umakne od tam.

Med drugim so potrdili tudi sklep, da agencija za okolje zaradi uničenja objektov in opreme ter zaradi nespoštovanja inšpektorskih odločb nemudoma odpravi vsa okoljevarstvena dovoljenja, izdana za omenjeno območje. Straški svetniki so še podprli nedavno peticijo več civilnih pobud in sprejeli sklep, da se sodelujočim pri gašenju zagotovi zdravstveni pregled.