Okoljska inšpekcija je pri obratu družbe Ekosistemi večkrat odkrila nepravilnosti pri skladiščenju odpadkov. Foto: BoBo
Okoljska inšpekcija je pri obratu družbe Ekosistemi večkrat odkrila nepravilnosti pri skladiščenju odpadkov. Foto: BoBo
Kaj je pri Ekosistemih ugotovila inšpekcija?

Leto za letom je okoljska inšpekcija ugotavljala, da družba skladišči odpadke tudi na območju kompleksa, ki ni utrjeno in nadkrito, leto za letom se je težava ponavljala. To je ugotovila na primer ob inšpekcijskem nadzoru junija 2012. Inšpektor je obrat vnovič obiskal marca slabo leto pozneje in ugotovil, da se stanje ni spremenilo.

Inšpektorat je izdal več plačilnih nalogov in pozivov, naj zadeve uredijo. Na inšpekciji so prejšnji teden trdili, da naj bi inšpektor na Agenciji za okolje takrat vložil tudi zahtevo za odvzem okoljevarstvenega dovoljenja. To sicer iz dokumentov, ki so nam jih poslali, ni razvidno.

So bile nepravilnosti res odpravljene?
Glavna okoljska inšpektorica Dragica Hržica je pred dobrim tednom poudarila, da je bil postopek ustavljen, "ker je podjetje upoštevalo zahteve iz naše odločbe." Tudi lastnik podjetja Ekosistemi Tomislav Kovačič je v ponedeljek za TV Slovenija potrdil, da so odpravili nepravilnosti, ugotovljene v petih od skupno šestih inšpekcijskih pregledov.

A da so odpravili nepravilnosti, iz prejetih inšpekcijskih odločb in sklepov spet ni razvidno. Ob več pregledih je inšpektor na terenu ugotovil eno in isto, in sicer da je bil vsaj del odpadkov skladiščen nepravilno. Nazadnje je to inšpekcija ugotovila junija letos in prejšnji torek, torej dva dni pred požarom, izdala odločbo, da morajo zadevo v mesecu dni urediti.

Inšpekcija je izdajala tudi denarne kazni
Mimogrede, eden od inšpekcijskih nadzorov, ki smo ga izpostavili, je bil opravljen 3. 3. 2013 ob 9. uri zjutraj. Isti dan je okoli 18. ure v obratu zagorelo. V obratu Ekosistemov je zatem zagorelo še trikrat, nazadnje, torej pred tednom dni, pa dva dni po izdani zadnji odločbi inšpekcije.

Inšpekcija je družbi izdajala tudi denarne kazni, najprej, denimo, 2000 evrov, nato 11 tisoč, zaradi neplačila je ta kazen narasla na 20 tisoč. Pa novih 10 tisoč evrov. Tudi to, koliko, če sploh kaj od tega, je bilo plačano, iz dokumentov ni razvidno.

Inšpekcija je 8. 4. 2014 izdala še odločbo, s katero zahteva, da družba uredi odvajanje odpadne vode, natančneje, da poskrbi, bodo emisije snovi usklajene s predpisanimi mejnimi vrednostmi za izpust v naravni odvodnik. A črno brozgo, ki izteka iz obrata in ki je domačinom že uničevala pridelek, so nam krajani nazadnje pokazali prav v teh dneh.

Kaj je pri Ekosistemih ugotovila inšpekcija?