Ministrica za okolje in prostor Irena Majcen je napovedala, da bodo posebne skupine inšpektorjev poostrile nadzor nad okoljevarstvenimi dovoljenji. Foto: Dani Modrej
Ministrica za okolje in prostor Irena Majcen je napovedala, da bodo posebne skupine inšpektorjev poostrile nadzor nad okoljevarstvenimi dovoljenji. Foto: Dani Modrej
Nov pregled okoljevarstvenih dovoljenj

Ministrica je poudarila, da je v Sloveniji trenutno okoli 1.000 izdanih okoljevarstvenih dovoljenj, ki so bila izdana še pred implementacijo evropskih direktiv s področja okolja v slovensko zakonodajo. Od tega je v Sloveniji okoli 210 obratov, ki lahko povzročijo večje onesnaženje.

Vlada je med obravnavo poročila o delovanju bioplinarne v Lendavi in obrata družbe Ekosistemi v Zalogu pri Novem mestu napovedala ukrepe za preprečevanje dogodkov, kot je bil nedavni požar. Ministrica za okolje je ob tem dejala, da so okoljski inšpektorji redno opravljali nadzore in opozarjali na nepravilnosti.


V dveh letih ponoven pregled dovoljenj

Na vprašanje, kako je mogoče, da je inšpektorat v obratu Ekosistemi večkrat ugotovil nepravilnosti pri skladiščenju odpadkov, pa je ministrica odgovorila, da je družba prejela tudi več glob, ki jih je redno poravnala "v enem primeru pa je bilo zagroženo tudi z odvzemom okoljevarstvenega dovoljenja, pa je družba ustrezno ukrepala". Ministrica je ob tem poudarila, da takih "odpustkov v prihodnosti ne bo več".

Prav zato bo v prihodnjih mesecih potekal intenziven pregled vseh okoljevarstvenih dovoljenj. V ta namen se bodo na osmih področnih enotah oblikovale skupine, v katerih bodo poleg okoljskega inšpektorja še inšpektor za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter predstavnik agencije za okolje. Po potrebi pa se bo tem skupinam pridružil še inšpektor iz urada za kemikalije ali pa inšpektor inšpektorata za infrastrukturo.

Ministrica meni, da bi te skupine lahko opravile en pregled tedensko oziroma skupno okoli 30 pregledov na mesec. Tako bi v dveh letih lahko ustrezno pregledali skladnost okoljevarstvenih dovoljenj z novimi predpisi.

Nov pregled okoljevarstvenih dovoljenj