Predlagatelji se zavedajo nujnosti zaščite najboljših kmetijskih zemljišč, a obenem menijo, da bo edina prava zaščita najboljših kmetijskih zemljišč takrat, ko bo vzpostavljen kataster trajno varovanih kmetijskih zemljišč. Foto: BoBo
Predlagatelji se zavedajo nujnosti zaščite najboljših kmetijskih zemljišč, a obenem menijo, da bo edina prava zaščita najboljših kmetijskih zemljišč takrat, ko bo vzpostavljen kataster trajno varovanih kmetijskih zemljišč. Foto: BoBo
Nižje odškodnine za kmetijske površine?

Odškodnine za spremembo namembnosti kmetijskih zemljišč bodo nižje, saj so predlagatelji zakona prepričani, da je bila zdaj gradnja za investitorje predraga. Poleg tega se bo odškodnina odmerila le od tlorisa objekta, in ne več od celotnega zemljišča.

Jeseni napovedana nova zakonodaja
Minister za kmetijstvo in okolje Franc Bogovič je izpostavil, da so se lotili priprave zakona, s katerim nameravajo jeseni vnesti nove spremembe zakona o kmetijskih zemljiščih in ena izmed teh vsebin je tudi nadomestilo.

"Ključno je, da z vladno uredbo določimo trajno varovana zemljišča, kajti bojimo se, da bo običajni postopek, ki bo potekal prek sprejetja občinskih prostorskih načrtov občin, potekal predolgo in bi bil lov nad kmetijskimi zemljišči predolgo odprt, predvsem v tistem delu, ko govorimo o spremembi kmetijskih zemljišč," je poudaril.

Opozicija je noveli nasprotovala, saj po njenih besedah koalicija s sprejetjem hiti in je novela nepotrebna, če ministrstvo že za jesen pripravlja nove spremembe zakona. Ob tem pa so izpostavili, da je novela kratkoviden ukrep, ki sledi ozkim političnim interesom.

Lobnik opozarja: Dnevno izgubimo eno kmetijo
Da bo jeseni treba znova premisliti odločitev o nižanju odškodnin, je prepričan tudi Franc Lobnik, predsednik Sveta za varstvo okolja - neodvisnega telesa za vprašanja varstva okolja, ki ga je vlada zdaj ukinila. "Vsi vedo, da dnevno izgubimo eno kmetijo. Če bo gospodarska kriza še trajala, bo prehrana najbolj bistven del človeške varnosti in najboljša zemljišča so zato, da si pridelamo hrano sami," je Lobnik opozoril na TV Slovenija.

Odškodnine so bile po njegovih besedah zdaj namenjene temu, da bi ljudi odvrnili od gradnje na najboljših kmetijskih zemljiščih. Gospodarstvo ima namreč možnost graditi na opuščenih prostorih propadle industrije in "geografski inštitut je ugotovil, da je na tisoče hektarjev takšnih površin", je dodal.

Najprej mislili odškodnine ukiniti
Prvotni predlog novele je predvideval popolno ukinitev odškodnin, kar so predlagatelji pozneje dopolnili z amandmajem, v katerem so odškodnine ostale za najkakovostnejša kmetijska zemljišča z bonitetno oceno nad 50. Višino teh odškodnin pa so nekoliko znižali.

Nižje odškodnine za kmetijske površine?