Kmetijska zbornica opozarja, da bi morali povečati površino najboljših obdelovanih kmetijskih zemljišč, in ne zmanjšati. Foto: BoBo
Kmetijska zbornica opozarja, da bi morali povečati površino najboljših obdelovanih kmetijskih zemljišč, in ne zmanjšati. Foto: BoBo

V zbornici menijo, da odprava odškodnin ne more in ne bo bistveno razbremenila ter prispevala h konkurenčnosti slovenskega gospodarstva, strinjajo pa se, da bo ohranitev zdajšnjega stanja verjetno ponekod upočasnila gradnjo individualnih stanovanjskih hiš in gradnjo kmetijskih objektov.

Najboljša kmetijska zemljišča moramo ohraniti, za zadovoljivo samooskrbo s hrano pa moramo delež kmetijskih zemljišč še povečati, poudarjajo v zbornici. "Težave v zvezi s plačilom odškodnin lahko investitorji rešujejo tako, da usmerjajo gradnjo na tista kmetijska zemljišča, ki imajo nizko bonitetno število. Če gradimo na zemljiščih z boniteto 20, znaša strošek odškodnine samo en evro na kvadratni meter," še pojasnjujejo v zbornici.

V zbornici menijo, da ukinitev odškodnine pomeni ponovno vzpostavitev stanja pred sprejetjem zdajšnjega zakona o kmetijskih zemljiščih. Prav tako pomeni hitro izgubo najboljših kmetijskih zemljišč in zastoj pri izvajanju kmetijskozemljiških ukrepov, ki naj bi se financirali večinoma iz sredstev, zbranih z odškodnino.

Zbornica proti prepovedi fitofarmacevtskih sredstev
Poleg tega so se zavzeli tudi za odpravo uredbe, ki prepoveduje uporabo določenih fitofarmacevtskih sredstev. Na podlagi te odredbe je še vedno prepovedana uporaba fitofarmacevtskih sredstev poncho FS 600 rdeč, cruiser 350 FS, cruiser 70 WS in biscaya v času cvetenja oljne ogrščice.