Lafarge Cement je januarja znova dobil dovoljenje za proizvodnjo cementa. Foto: BoBo
Lafarge Cement je januarja znova dobil dovoljenje za proizvodnjo cementa. Foto: BoBo
Trboveljski rudarji naveličani praznih obljub

V Eko krogu, kjer so pritožbo na ministrstvo za kmetijstvo in okolje naslovili prejšnji teden, opozarjajo, da v sprejetem okoljevarstvenem dovoljenju za Lafarge Cement ni bilo upoštevanih 82 hektarjev pridobivalnega prostora cementarniškega kamnoloma med Trbovljami in Hrastnikom niti ni upoštevanega mnenja zdravstvenega delavca. V društvu so sicer ugotovili tudi številne napake v dokumentaciji, ki je bila podlaga za izdajo dovoljenje.

Po mnenju Eko kroga izdano dovoljenje ne upošteva vseh priporočil mednarodno sprejetih najboljših dostopnih tehnologij za cementno industrijo. Te med drugim v izpustih zahtevajo določene nizke koncentracije amonijaka in nekaterih škodljivih onesnažil ter izogibanje surovini, ki vsebuje visoko vsebnost nevarnih organskih strupov.

Eko krog pričakuje, da bo resorno ministrstvo ugodilo njihovi pritožbi, saj so prepričani, da izdano okoljsko dovoljenje Lafargeu Cementu ni izdelano skladno z načeli okoljskega prava. "Pri izdanem dovoljenju gre po obliki za okoljevarstveno dovoljenje, glede na vsebino pa zgolj za neke vrste uporabno dovoljenje, ki se izdaja onesnaževalcu, pri čemer se zdravstveni in okoljevarstveni vidik v celoti zanemarjata," navajajo v Eko krogu.

Dovoljenje je Lafarge že imel med letoma 2009 in 2011
Lafarge Cement je, kot je znano, januarja znova pridobil okoljevarstveno dovoljenje, s katerim zdaj spet izpolnjuje vse pogoje za proizvodnjo cementa v skladu z direktivo o celovitem preprečevanju in nadzoru onesnaževanja (IPPC). Brez dovoljenja je trboveljska cementarna ostala novembra 2011. Prvič ga je pridobila leta 2009, potem ko je vložilo več kot 33 milijonov evrov v nadgradnjo in posodobitev cementarne, da bi zmanjševali okoljske vplive.

Trboveljski rudarji naveličani praznih obljub