V družbi Lafarge Cement poudarjajo, da na rezultate meritev, ki jih je izvajal ZZV Maribor, nikoli niso imeli nikakršnega vpliva. Ob tem dodajajo, da so Eko krogu večkrat predlagali, da v društvu sami izberejo akreditirane institucije, vendar se v društvu za to možnost še niso odločili. Foto: BoBo
V družbi Lafarge Cement poudarjajo, da na rezultate meritev, ki jih je izvajal ZZV Maribor, nikoli niso imeli nikakršnega vpliva. Ob tem dodajajo, da so Eko krogu večkrat predlagali, da v društvu sami izberejo akreditirane institucije, vendar se v društvu za to možnost še niso odločili. Foto: BoBo
Eko Krog ovadil ZZV Maribor

Aktivisti Društva za naravovarstvo in okoljevarstvo Eko krog so prepričani, da je Zavod za zdravstveno varstvo Maribor v postopku ugotavljanja onesnaževanja iz Lafarge Cementa opuščal svoja dolžna dejanja, obstajal naj bi tudi sum nevestnega dela, zato so na Slovensko akreditacijo podali predlog za odvzem akreditacije zavodu.

Ob tem so v Eko krogu še prepričani, da iz ravnanj, ki so vsa listinsko podprta, izhaja še sum storitve uradno pregonljivih kaznivih dejanj ZZV-ja Maribor - aktivisti so, pravijo, iz poročil zavoda ugotovili, da Lafarge Cement obratuje s preveliko zmogljivostjo, kar pomeni proizvodnjo 85 ton klinkerja na uro oz. 2.040 ton klinkerja dnevno, dovoljenje pa je družba imela za 1.400 ton klinkerja na dan.

ZZV "nezakonito in brez obrazložitev popravljal podatke o onesnaževanju"
ZZV Maribor je po prepričanju aktivistov leta 2009, ko je bilo ugotovljeno, da je Lafarge Cement eden najhujših industrijskih onesnaževalcev zraka v Sloveniji, nezakonito in brez obrazložitev popravljal podatke o onesnaževanju. Zavod po njihovem mnenju v svojo oceno o letnih izpustih iz Lafarge Cementa ni vključil razpršenih oz. ubežnih emisij, kot to zahteva pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja.

Navedli so še, da je ZZV Maribor leta 2007 za Lafarge Cement opravil dvojne meritve izpustov snovi v zrak, prve junija in druge oktobra 2007. Za izdelavo letnega poročila pa je zavod upošteval le oktobrske meritve, ki so bile ugodnejše za Lafarge Cement.

Eko krog: Dva uslužbenca podala krivo izpovedbo
Aktivisti Eko kroga zato dvema uslužbencema ZZV-ja očitajo, da sta pred upravnim organom podala krivo izpovedbo, saj naj bi povedala, da je v poročilu zavodu o proizvodnji v trboveljski cementarni prišlo do tipkarske napake. Namesto besede klinker naj bi uslužbenca pojasnila, da bi morala biti uporabljena besedna zveza laporna moka, so okoljevarstveni aktivisti zapisali v sporočilu za javnost.

"Šlo je le za popravek v programu"
Direktorica ZZV-ja Maribor Zora Levačić obtožbe o manipuliranju s podatki zavrača in trdi, da so bile njihove meritve vedno opravljene po predpisih in pravilno. Pojasnila je, da je šlo za en popravek v računalniškem programu registra emisij pri Agenciji RS za okolje - v programu je bila namreč, tako je dejala, napaka pri seštevanju podatkov analiz. "Nismo ne ponavljali ne ponarejali meritev. Šlo je za izračun letnih količin, ki ga je bilo treba zaradi te napake v računalniškem sistemu popraviti," je dejala. Izrazila je prepričanje, da bodo lahko v morebitnih postopkih presoje svoje ravnanje utemeljili.

Odzvali so se tudi v družbi Lafarge Cement, kjer so poudarili, da na rezultate meritev, ki jih je izvajal ZZV Maribor, nikoli niso imeli nikakršnega vpliva. Ob tem so navedli, da so Eko krogu v preteklosti že večkrat predlagali, naj sami določijo akreditirane institucije, ki bi izvedle dodatne meritve in preverile obstoječe rezultate, podoben predlog pa je podalo tudi ministrstvo za okolje in prostor. Stroške meritev bi v prvem primeru kril Lafarge Cement, v drugem pa ministrstvo, vendar se do zdaj, še pravijo v Lafargeu, v društvu za to možnost še niso odločili.

Eko Krog ovadil ZZV Maribor