Odlagališče v Moravčah. Foto: BoBo
Odlagališče v Moravčah. Foto: BoBo

Po Bavčevih navedbah je moravški župan Balažic na četrtkovi novinarski konferenci in pozneje za več medijev dejal, da je bilo vzorčenje Geološkega zavoda Slovenije za izvedbo analize možnih vplivov sanacijskega materiala na območju odkopa Drtija nestrokovno in da ni bilo neodvisno, saj naj bi na mesta, kjer je zavod jemal vzorce, vplivala družba Termit. Bavec te navedbe odločno zanika.

Sorodna novica Kemis zanika zakopavanja nevarnih odpadkov na vodovarstvenem območju

Bavec predstavi svojo plat zgodbe
Kot je pojasnil v pisnem prikazu nasprotnih dejstev, je študijo z naslovom Analiza možnih vplivov sanacijskega materiala na območju nekdanjega odkopa Drtija v lasti družbe Termit na podzemne in površinske vode naročila Občina Moravče v začetku leta 2017 in tudi določila obseg študije, ki jo je zavod končal maja 2017.

Pri izvedbi študije, ki je dostopna na spletni strani občine, so bili podizvajalci še Zavod za gradbeništvo Slovenije, družba ROVS in akreditiran laboratorij ALS s Češkega. Zavod je vzorčenje izvedel marca 2017 ob navzočnosti predstavnika družbe Termit in predstavnikov Ljudske iniciative Moravče. Na podlagi informacij, ki jih je podal predstavnik civilne iniciative Jurij Kočar, je zavod vzorčenje prilagodil in območje raziskav razširili na osrednji in vzhodni del sanacijskega območja Drtija, pojasnjuje Bavec.

"Trditve župana Milana Balažica, da je Termit narekoval mesta vzorčenja, so torej popolnoma zavajajoče. Pri vsakem vzorčenju je bil tudi predstavnik civilne iniciative. Vse informacije, ki so nam jih posredovali predstavniki Ljudske iniciative Moravče, so bile upoštevane pri izboru vzorčnih mest," poudarja Bavec.

Pojasnil je še, da so vzorce sanacijskih materialov z bagrskimi izkopi pridobili do globine treh metrov in z vrtanjem do globine 14 metrov. Izvedeni so bili štirje bagrski izkopi ter vrtina na osrednjem delu sanacijskega območja Drtija.

Zaradi prašenja delcev v zraku pri vgrajevanju materiala je bil v bližnji okolici vzorčen zgornji sloj tal do globine 10 centimetrov z namenom ugotavljanja vpliva izvajanja dejavnosti na okoliška tla. "Trditve župana Milana Balažica, da smo jemali vzorce zgolj 10 centimetrov v globino, so torej popolnoma neresnične," je zapisal Bavec.

Bavec: To je populistična degradacija stroke
Zapisal je, da je Geološki zavod Slovenije javni raziskovalni zavod z vrhunskimi in mednarodno priznanimi strokovnjaki na področju geokemije in hidrogeologije. Trditve moravškega župana pa vidi kot hud napad na zavod, njegove raziskovalce in geološko stroko. "Na zavodu odločno nasprotujemo tovrstni populistični degradaciji stroke," je še zapisal Bavec.

Navedbe župana Občine Moravče in tamkajšnje ljudske iniciative s četrtkove novinarske konference, po katerih so na območje Termita v Moravško dolino dovažali nevarne odpadke, nastale v okviru sanacije požara v Kemisu maja 2017, so v Kemisu zanikali. Prav tako so v podjetju Termit ostro zavrnili očitke, da na tamkajšnji deponiji odlagajo nevarne odpadke.

Na dogajanje se je odzval tudi minister za okolje in prostor Jure Leben. Kot je zapisal, je še isti dan, ko je o domnevnih nepravilnostih prejel pisno obrazložitev župana Balažica, odredil inšpekcijski pregled terena. Rezultati pregleda še niso znani.