Foto: MMC RTV SLO/Facebook Čebelarstvo Lovrec
Foto: MMC RTV SLO/Facebook Čebelarstvo Lovrec

Pomoč bo v obliki neposrednih nepovratnih sredstev krila del dodatnih stroškov, ki so jih imeli čebelarji ob trenutni geopolitični krizi zaradi zvišanja cen energije. S tem jim bo pomagala pri premagovanju finančnih težav, povezanih s krizo, je pojasnila Evropska komisija.

Vlada je odlok o finančnem nadomestilu zaradi visokih cen reprodukcijskega materiala, ki se porabi v čebelarskem sektorju, sprejela konec novembra. Kot je takrat pojasnila ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Irena Šinko, bodo pomoči deležni čebelarji z vsaj štirimi čebeljimi družinami na dan 31. oktober 2021, povprečen znesek pomoči na čebeljo družino pa je določen pri 10 evrih.

Čebelarska zveza Slovenije se je pri tem zavezala, da ne bo zviševala cen medu razen za stopnjo inflacije. "Na ta način želimo uravnotežiti inflacijo," je še pojasnila ministrica.

Za izplačilo pomoči čebelarjem bo poskrbela agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja, kjer pravijo, da upravičencem ni treba vlagati vlog za pridobitev pomoči, saj jim bodo glede na dostopne podatke iz uradnih evidenc izdali informativne odločbe. Te bodo prejeli najpozneje do 21. decembra.