Izredni monitoring kopalnih voda kaže, da je kakovost kopalne vode v Žusterni dobra. Foto: Radio Koper
Izredni monitoring kopalnih voda kaže, da je kakovost kopalne vode v Žusterni dobra. Foto: Radio Koper

V Marjetici Koper so končali pregled sistema meteornih voda v Žusterni. "Obsežen sistem, kamor gravitirajo trije hudourniki, smo pregledovali terensko ter s kemičnimi analizami vode v sistemu," so pojasnili v podjetju. Določene odseke so pregledali tudi s pomočjo analiz Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Predvsem je bil pregled namenjen odkrivanju morebitnih protizakonitih kanalizacijskih priključkov na obstoječi meteorni sistem, ki se steka v morje. Šlo je za enega od zadnjih korakov akcijskega načrta, ki so ga oblikovali po onesnaženju morja v Žusterni in posledično rdeči zastavi na tamkajšnjem kopališču. V tem okviru so tudi odstranili kontaminirano usedlino – nasip pred hudourniškim izpustom, ki je bil, kot so znova zatrdili, del težave in povišanih vrednosti nezaželenih elementov v kopalnih vodah.

Pregled je bil eden izmed zadnjih korakov akcijskega načrta, ki je bil oblikovan po onesnaženju morja v Žusterni. Foto: TV Slovenija
Pregled je bil eden izmed zadnjih korakov akcijskega načrta, ki je bil oblikovan po onesnaženju morja v Žusterni. Foto: TV Slovenija

Zdaj so pregledali še meteorni sistem. "S pomočjo strokovnih služb nam je uspelo dokaj natančno določiti nekaj lokacij, kjer indici kažejo na morebitne črne priključke. Nekaj objektov ob stičišču ulic Dolga Reber in Krožna cesta utemeljeno sumimo črnih izpustov v javni sistem meteornih voda. Lokacije bomo sporočili inšpekcijski službi Mestne občine Koper, ki je pristojna za nadaljnje reševanje nepravilnosti," je dejal Draščić.

Izreden monitoring kopalnih voda, ki ga izvaja agencija Agencija RS za okolje v sodelovanju z Marjetico in koprsko občino na lokacijah hudourniškega izpusta in otroškega bazena v Žusterni, medtem kaže, da je kakovost kopalne vode dobra, so še dodali.

Poleti je Obalo razburkalo dogajanje v Žusterni, kjer je bilo kopališče zaradi fekalnega onesnaženja v celoti zaprto deset dni, teden dni pa je obratovalo v zmanjšanem obsegu. Komunalno podjetje Marjetica Koper je k reševanju sistema pristopilo po korakih in izločalo posamične možne vire onesnaženja. Najprej je tako zajezilo hudourniški iztok v morje. Meteorno vodo prečrpava, da se ne izliva v morje. V podjetju so tudi pregledali kanalizacijske vode in odstranili nasip pred hudourniškim izpustom.