Če vam
Če vam "rjavega" zabojnika niso dostavili, smete tudi biološke smeti še odlagati med mešane odpadke. Foto: MMC RTV SLO
Biološki odpadki
Kompostiranje je zaželeno, če le imate možnost, ni pa obvezno. Siljenje občanov v kompostiranje je nedopustno, je povedala Tanja Gomišček z MOP-a. Foto: MMC RTV SLO
Smeti
Bo po ločevanju smeti na deponijah manj? Foto: EPA

Medtem ko je ločeno zbiranje odpadkov v večjih slovenskih krajih že dolgoletna stalnica in jih odredba ministrstva za okolje in prostor o ravnanju z odpadki zavezuje k nečemu, kar že počnejo, pa vsepovsod za biološke odpadke še ni poskrbljeno.

Imele so dovolj časa za pripravo
Izvajalci so imeli dovolj časa, da se pripravijo na ločeno zbiranje odpadkov, je za MMC povedala Tanja Gomišček z ministrstva za okolje in prostor. Ločeno zbiranje je obvezno, ne glede na to, ali je občina večja ali manjša, je dodala.

A medtem ko so t. i. ekološki otoki z zbiralniki papirja, embalaže in steklovine že uveljavljeni, pa rjavih zabojnikov za ekološke odpadke povsod (še) ni videti. Kaj preostane občanu? Je sam zavezan k ukrepanju in skrbi, da mu ustrezno komunalno podjetje dostavi smetnjak?

Zabojnik dostavi komunala, dogovori pa se občina
Smetnjake dostavijo komunalna podjetja, za organizacijo dostave pa je odgovorna občina, je pojasnila Gomiščkova. To je v uredbi jasno zapisano. Gomiščkova je povedala tudi, da se dogaja, da nekatere občine "ljudi silijo v kompostiranje, čeprav tega ne želijo". "To je nedopustno, saj uredba natančno določa, da je treba ljudi ozaveščati, da bi ravnali tako, da teh odpadkov sploh ne bi bilo, kar pomeni, da tisti, ki imajo možnost in to želijo, organske odpadke hišno kompostirajo. Če pa tega ne želijo ali nimajo možnosti, pa jim je treba dati na voljo zabojnike," je dejala.

Če zabojnika ni ...
Če zabojnika torej ni, se lahko občan o tem pozanima pri komunalni službi, sicer pa mu ne preostane drugega, kot da organske odpadke še naprej odlaga med "mešane smeti". Za to ne bo oglobljen, zagotavlja Gomiščkova, lahko pa globa doleti občino, ki uredbe še ni upoštevala. Inšpekcija Republike Slovenije za okolje bo namreč preverjala, ali so komunale in občine ustrezno uredile ločeno zbiranje odpadkov.

... kazni ne bo
Sankcioniranje občanov je v pristojnosti občinskih redarjev. "Vsaka občina bi morala imeti svoj odlok o ravnanju z odpadki, ki vključuje sankcije v primeru kršitev," je povedala Tanja Gomišček.

En zabojnik in množica gospodinjstev
In kakšni bodo ukrepi v blokovskih naseljih, kjer si več stanovalcev deli en zabojnik in kjer se dogaja, da s prepovedanimi odpadki smetnjake polnijo tudi mimoidoči? To je kompleksno vprašanje, za urejanje katerega bo verjetno potrebno nekaj časa, je dejala Gomiščkova. "Na tem področju bo moralo priti do dogovora med komunalno službo in med upravljavci blokov. Komunalna podjetja so zadolžena tudi za ozaveščanje, kar pomeni, da razložijo, zakaj je treba ločevati odpadke in kako - seveda v dialogu z upravljavci, kajti ti so pa sogovorniki posameznih strank v bloku," je dejala in dodala, da te stvari niso zapisane, ampak se bo moralo najti neko rešitev.

V tem primeru tako občina ne more sankcionirati posameznika, lahko pa sankcionira upravnika in potem upravnik deluje naprej tako, da ozavesti prebivalce oziroma lastnike stanovanj in morebitno globo nekako porazdeli. "To je stvar dogovora. Vsega se ne da predpisati, za vsako novo stvar je treba nekaj časa, da se ljudje navadijo," je še pojasnila Tanja Gomišček.