Notranji nadzor nad delom Arsa, povezan s črpanjem plina na Petišovskem polju, je lani pokazal, da so se na agenciji dogajali pritiski in grožnje. Foto: Televizija Slovenija

Ministrstvo za okolje in prostor je zavrnilo pritožbo družbe Geoenergo iz Lendave in kot pravilno potrdilo stališče Arsa, da gre za poseg, ki bi lahko imel pomemben vpliv na okolje, zaradi česar je treba izvesti presojo vplivov na okolje in pred morebitnim posegom pridobiti okoljevarstveno soglasje, so pojasnili na ministrstvu. Pri odločanju so upoštevali predložena strokovna mnenja, lokacijo posega, oddaljenost nameravanega posega od posameznih vodotokov ter dejstvo, da podzemne vode, podtalnica in kmetijska zemljišča na tistem območju nimajo dobrih regeneracijskih sposobnosti.

Upoštevajoč načelo previdnosti se je ministrstvo strinjalo s stališčem Arsa, da gre za poseg, za katerega je potrebna presoja vplivov na okolje in pridobitev okoljevarstvenega soglasja. Ministrstvo je ob tem potrdilo ugotovitve Arsa, da se bo drenažni radij povečal in da bo izveden tudi na drugih globinah, kot je bilo predhodno hidravlično lomljenje, nekoliko spremenjen pa bo tudi postopek hidravličnega lomljena. Gre torej za poseg, ki ima za posledico spremembe v delovanju naprave, in za dela ali posege, ki spreminjajo fizično stvarnost območja.

Arso je na začetku marca odločil, da bo za črpanje plina s hidravličnim lomljenjem na Petišovskem polju, ki mu nasprotujejo okoljevarstveniki, treba izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje. "Nedvomno gre za poseg, ki bo spremenil fizično stvarnost okolja in ne gre samo za podaljšanje obratovanja brez kakršnih koli fizičnih sprememb," so takrat navedli na Arsu.

Britanski Ascent Resources želi v sodelovanju z Geoenergom v Petišovcih v večjem obsegu pridobivati plin, postopek presoje vplivov na okolje in pridobivanja okoljevarstvenega soglasja pa bi lahko zavlekel uresničitev njihovih načrtov. Partnerja sta sicer že pridobila okoljevarstveno dovoljenje za rafinerijo za čiščenje surovega plina, vendar pa bi lahko bila dejanska postavitev objekta odvisna od odločitve o črpanju plina.

Pridobivanje ogljikovodikov se je na Petišovskem polju začelo leta 1943, največji razmah je doseglo v 80. letih, potem pa je z odločitvijo o zaprtju rafinerije nafte začela ta dejavnost v Pomurju usihati. V obeh postopkih, povezanih z Ascentovim črpanjem plina na Petišovskem polju, je nekdanji okoljski minister Jure Leben lani odredil notranji nadzor nad delom Arsa. Nadzor je pokazal, da je v postopkih prihajalo do pritiskov in groženj ter da sta bili kršeni načeli samostojnosti in neodvisnosti organa ter dela uradnih oseb. Zadeva je odnesla tedanjega direktorja Arsa Joška Kneza.