S semensko hranilnico želijo na zgornjem Gorenjskem povečati svojo prehransko neodvisnost. Foto: BoBo
S semensko hranilnico želijo na zgornjem Gorenjskem povečati svojo prehransko neodvisnost. Foto: BoBo

Pobuda je prišla s strani Irene Moro in podjetja Moro, ki se ukvarja s prodajo zlata in je s sodelavci ustanovila Ekosemena inštitut. Projekt podpirajo tudi Razvojna agencija Zgornje Gorenjske, ki projekt vodi, ter vse občine tega območja. Skupaj bodo vzpostavili prostor za hrambo semen, kjer bo zanje skrbela strokovno usposobljena oseba.

Hranilnica naj bi nastala v Radovljici in naj bi začela delovati z začetkom prihodnjega leta. To pomeni, da bodo podpisane pogodbe z vsemi sodelujočimi, da bodo vzpostavljena pravila delovanja ter nabavljena oprema in urejen prostor.

Dolgoročno želijo ustvariti lokalno ekološko partnerstvo
Strateški cilj projekta je zagotavljanje trajnostnega prehranskega sistema, z njim pa bodo kandidirali tudi za evropski denar, s katerim bi želeli nakupiti več semen in nekoliko boljšo opremo.

Prvotno opremo bo namreč financiral Ekosemena inštitut, občine pa bodo pokrivale stroške najema prostorov in zaposlenih v hranilnici. V prvem letu bo hranilnica delovala le kot darovalec semen, ki jih bo zagotavljal Ekosemena inštitut skupaj z nekaterimi podjetji in semenarskimi hišami. Semena bodo sprva brezplačno razdelili vrtičkarjem in kmetom, ki bodo tako lahko zagotavljali kakovostno hrano.

Dolgoročno pa si želijo doseči, da bi v največji mogoči meri v pridelavo avtohtonih semen vključili lokalne ekološke pridelovalce. Tako bo hranilnica odkupovala ekološka semena lokalnih pridelovalcev in kmete spodbujala k tej dejavnosti.

Tako pridelana semena se nato ne bodo več razdeljevala, temveč tudi prodajala. Po nekaj letih naj bi na ta način hranilnica lahko preživljala samo sebe.